Ľad nie je drina, je to psina!

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Hokejový klub Trnava

 

Názov projektu: Ľad nie je drina, je to psina!

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Mestský zimný štadión Trnava, Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Z virtuálnej reality prenesieme deti k ozajstnému pohybu s troškou driny, ktorá je vzápätí odmenená adrenalínom, zábavou a kamarátstvom. Na trnavskom zimnom štadióne privítame koncom septembra 500 detí - škôlkárov a prváčikov, ktorí si obujú korčule a zabudnú v tej chvíli na všetko. Zažijú zábavu, adrenalín a víťazstvá v kruhu svojich kamarátov. To všetko ponúka šport. To je hokej.

 

Popíšte svoj projekt: Deti, ktoré trávia hodiny vo virtuálnej realite prestávajú komunikovať, majú problémy nadväzovať priateľstvá. Aj preto ponúkame náš projekt. Šport sú emócie, nadšenie, prekonávanie samých seba a kolektívny šport nám do života prináša aj nutnosť komunikácie a prispôsobovanie sa.

Tréneri z HK Trnava toto všetko ponúkajú deťom a čakajú, že deti sa začnú samé pýtať do kolektívu, či na zimný štadión. Výsledkom projektu by mala byť socializácia prváčikov v nových triedach (fáza realizácie by mala byť niekedy koncom septembra), kedy počas jedného pracovného týždňa od pondelka do piatka vieme privítať na zimnom štadióne až 500 detí (100 detí denne v rámci doobedných hodín). Zároveň deťom ukážeme, čo je zábava v pohybe, čo znamená prekonávať sa, spoľahnúť sa na kamarátov a zažiť adrenalín.

Náš HK chce takto prispieť k zdravšiemu kraju, tak ako to najlepšie vieme chceme ukázať, čo všetko v sebe skrýva pohyb. Zakúpenú výstroj použijeme po projekte pre deti z HK ako podporu pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
1. výuka korčuľovania
2. zábava v pohybe
3. zážitok v kolektíve
4. podpora pre deti zo sociálne slabšieho prostredia

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu bude zapojený celý realizačný trénerský tím z HK Trnava (cca 15 ľudí),
Dobrovoľníci na propagáciu projektu po školách a rodičia z klubu
využijeme formu letákov
osveta cez klubový FB a web

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 92/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram