Kvetoslavovská oáza

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Patrícia Valková

 

Názov projektu: Kvetoslavovská oáza

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kvetoslavov

 

Stručná anotácia projektu: Našou víziou je vytvoriť z areálu „zelenú oázu“ pre 125 detí. Vytvoriť záhradu pre deti, ktorá by slúžila deťom na sebarealizáciu a edukačné aktivity, s maximálnym využitím spolupráce kominity. Obklopiť sa zeleňou, vysádzať stromy, kríky a tak zlepšiť kvalitu detského ihriska, aby deti aj dospelí mali ideálne prostredie na pohyb a relax, s enviromentálnym dôrazom na ochranu prírody a jej citlivé využitie. Cieľovou skupinou sú deti a mladí s rodičmi, mladé rodiny, nielen z našej obce, ale aj obyvatelia okolitých obcí.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je modernizácia parku - lokálneho ihriska pre deti. Jedná sa o jedno z najnavštevovanejších ihrísk v širokom okolí, čo sa, bohužiaľ, odrazilo aj na jeho stave. Jeho renovácia je viac ako potrebná, avšak rozhodli sme sa, že by sme radi z ihriska urobili netradičné a jedinečné miesto. Obnova ihriska zahŕňa sociálne a environmentálne prvky zelene, výsadbu stromov a kríkov kvôli zátišiu, nové ekologické edukačné motívy ako :
- vyvýšené záhony na bylinky a zeleninu – poskytnúť deťom možnosť realizovať sa ako "malý záhradkár"
- knižná búdka na komunitnú výmenu kníh ako nástroj sociálnej interakcie,
- hmyzí hotel ako nástroj na poukázanie dôležitosti hmyzu v ekosystéme
- živá stavbu z prútia – názorná demonštrácia významu zelených stavieb a stromom pre klímu, lacný a efektívny prostriedok, ako zmierňovať dopad nepriaznivých klimatických zmien na každodenný život človeka
- vybudovanie „barefoot“ chodníka. Hravou a nenútenou aktivitou ako prechádzka bosými nôžkami po chodníku z prírodných materiálov s rôznym dezénom doviesť (nielen) deti k cvičeniu a posilňovaniu svalov nôh a chrbta, precvičovať rovnováhu a zmyslové vímanie.
- osadenie kŕmidiel a vtáčej búdky s kamerou, ktorá bude snímať život opereného obyvateľa, osadenie informačnej tabule o správnom prikrmovaní vtákov, o spôsoboch ich ochrany a ich význame pre ekosystém.

Plánom je samozrejme aj materiálno-technické zabezpečenie areálu :
- renovácia poškodených preliezok, lavičiek a inštalácia nového oplotenia ihriska kvôli bezpečnosti.
- stavba preliezok z použitých pneumatík a sedenia z paliet ako komunitná akcia na spoznávanie sa a vytváranie nových sociálnych väzieb
- osadenie farebných košov na separovaný odpad s informačnými panelmi „čo kde patrí“

Našou víziou je rozvíjať najmenších členov komunity k tolerantnému, inkluzívnemu a najmä ekologickému postoju k životu.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Miestna komunita (najmä rodičia, starí rodičia či súrodenci detí) sa budú podieľať na všetkých aktivitách: stavba vŕbového prístrešku, stavba preliezok z použitých pneumatík, renovácia poškodených lavičiek a preliezok, vybudovanie barefoot chodníčka
Komunikovať budeme najmä prostredníctvom Facebooku (cez oficiálnu stránku obce aj komunitnú skupinu), miestnym rozhlasom a plagátovou kampaňou
oslovená bude široká komunita okolitých obcí : Hviezdoslavov, Miloslavov, Dunajská Lužná, Lehnice, Veľká Paka, Šamorín

 

 

 


Rozpočet - 6 500 eur Hodnotenie členov DF - 93/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 3.-6. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram