KRÁSOU K SPÁJANIU GENERÁCIÍ

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Občianske združenie PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS

 

Názov projektu: KRÁSOU K SPÁJANIU GENERÁCIÍ

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Matúškovo, verejné priestranstvo na námestí

 

Stručná anotácia projektu: Projekt rieši revitalizáciu časti námestia Matúškova. Navrhnutý priestor sa nachádza v tesnej blízkosti objektu Centra voľného času. Členovia Občianskeho združenia PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS v spolupráci s dobrovoľníkmi zo spoločenských organizácií, ZŠ s MŠ a taktiež so skupinou skautov by radi prispeli k tomu, aby táto časť námestia dostala novú tvár s vytvorením zóny oddychu vysadením kvetov a zelene s doplnkami krajinnej architektúry a mobiliármi. Občania si zaslúžia priestor, kde sa môžu stretávať príslušníci starej a mladej generácie, aby dôchodcovia so svojimi vnúčatami, mladé rodiny so svojimi ratolesťami tu našli príjemné miesto oddychu a relaxu medzi krásnymi ružovými a kvetinovými záhonmi. Hlavným zámerom projektu je spájanie generácií v upravenom, čistom priestore. Navrhli sme výsadbu rastlín a kvetov s úmyslom zveľaďovania životného prostredia. Umiestnením stojanov na bicykle, odpadkových nádob na triedený odpad zriadime náučnú oddychovú zónu s cieľom upriamiť pozornosť návštevníkov obce na dôležitosť ochrany životného prostredia.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je obnova a revitalizácia nedostatočne využívaného obecného "parku". Predmetný priestor nespĺňa svoj účel, nakoľko je sčasti zdevastovaný, zeleň udupaná, kríky sú uschnuté, chodníky poškodené, terén je nerovný. Za našich detských čias sme sa tu denne stretávali, všetky cesty zo školy viedli sem. Teraz, keď budova centra voľného času dostane novú tvár, je žiadúce, aby sa zrevitalizovalo i okolie pred samotným objektom a v priestore medzi CVČ a novou autobusovou zastávkou. Realizáciou výsadby zelene, spevnených plôch a umiestnením krajinných prvkov do priestoru získame dôstojné a kultúrne miesto oddychu a relaxu. Týmto projektom chceme spojiť komunitu nadšencov, ktorým nie je ľahostajné miesto kde žijú. Plánujeme zapojiť všetky vekové generácie a ukázať si tak navzájom, že je dôležité budovať spoločenstvo v obci, ktoré spoločne môže prispieť k zveľaďovaniu prostredia. Motiváciou pre nás je, že v našej obci sú aktívni dôchodcovia, remeselníci, záhradkári, ktorí nám s radosťou poradia a odovzdajú svoje poznatky a budú ochotní sa k nám pridať. Do realizácie projektu zapojíme priateľov, obyvateľov obce - vrátane všetkých združení, ktoré sú v obci činné.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie projektu zapojíme priateľov, obyvateľov obce - vrátane všetkých združení, ktoré sú v obci činné. Na propagáciu projektu využijeme sociálnu sieť, webovú stránku obce, letáky, plagáty a samozrejme obecný rozhlas.

 


Rozpočet - 4 966 eur Hodnotenie členov DF - 92/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram