Koše na cigaretové ohorky - ballot bin

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Marián Ježík

 

 

Názov projektu: Koše na cigaretové ohorky - ballot bin

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Hlohovec

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je osadenie niekoľkých "hlasovacích" smetných košov na ohorky od cigariet. Týmto spôsobom by sa zmenili behaviorálne návyky fajčiarov. Ohorky sa pri zbieraní odpadkov zbierajú najhoršie a takýto drobný odpad je environmentálnou a estetickou záťažou. Na niektorých miestach môže odpad z cigaretových ohorkov tvoriť až 80% znečistenia. Skúsenosti s týmito schránkami z iných miest ukazujú, že by takýto druh odpadu mohol byť zredukovaný až o 74%.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu smetných košov na ohorky je kreatívnym spôsobom motivovať fajčiarov, aby svoje ohorky nehádzali na zem. Následkom bude čistejšie životné prostredie, resp. verejný priestor. Hlavne okolo zastáviek sa napriek inštalácií smetných košov nachádza množstvo ohorkov. Skúsenosti ukazujú zníženie odpadu z cigaretových ohorkov na frekventovaných miestach až o 74%. Koše budú osadené na stĺpoch verejného osvetlenia. Schránka má v hornej časti plexisklo, ktoré je vyberateľné. Na toto plexisklo sa dá napísať otázka s hlasovacími možnosťami fixou, alebo sa dajú použiť magnetické písmena na zadnú stenu slotu.

Vysýpanie košov bude realizovať dobrovoľnícka organizácia DOZOR HC.

Z dôvodu udržateľnosti projektu bude nainštalovaná približne polovica celkového počtu schránok, aby sme v prípade zničenia alebo odcudzenia dokázali operatívne reagovať a schránku nahradiť novou.

Schránky je možné operatívne premiestniť aj na iné rizikové miesta, napríklad v prípade konania kultúrnych podujatí (Stredoveké dni a pod.), čo môže dopomôcť oživeniu atmosféry položením kreatívnej otázky, napr. "Páčia sa ti stredoveké dni?". V lete sa zníži riziko požiaru od špaku hodeného do suchej trávy.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na tento účel založenej Facebookovej skupine budú môcť občania pridávať fotografie košov, ktoré naplnili svoje kapacity (výsledky hlasovania).
Občania môžu navrhnúť svoje vlastné nápady na hlasovacie otázky.

 

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 71/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - 4.-5. Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram