Koncerty v miestach Trnavskej župy

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Trnavský komorný orchester

 

Názov projektu: Koncerty v miestach trnavskej župy

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Koncertné priestory v jednotlivých mestách Trnavskej župy (Senica, Dunajská Streda, Holíč) po dohode s jednotlivými inštitúciami.

 

Stručná anotácia projektu: Nechajme zaznieť krásnu hudbu aj v menších mestách nášho kraja. V Senici, Dunajskej Strede a Holíči sa Vám predstaví Trnavský komorný orchester. Pod umeleckým vedením Alžbety Ševečkovej sa stal nadregionálnym telesom, ktoré žnie úspechy doma aj v zahraničí. Na koncertoch zaznie Janáčkova suita, Holstova St.Paul´s suite, Dvořákova Sonatína a výber z Biblických písní v podaní Mareka Pobudu.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom nášho projektu je priniesť do menších miest Trnavskej župy kvalitnú komornú hudbu. V malých mestách absentuje hudba tzv. vážna. Častokrát je vytláčaná komerčnými projektami. Pri výbere kultúrnych podujatí sa preferujú skôr menšie zoskupenia (duá, triá, kvartetá), čo je z finančného hľadiska pre obce s prísnym rozpočtom prijateľnejšie. Ku cieľovej skupine obyvateľov sa tak dostáva výber zväčša populárnych projektov.

 

Cieľom Trnavského komorného orchestra ako občianskeho združenia, ktoré sa uchádza o financie z participatívneho rozpočtu Trnavskej župy, je ponúknuť obyvateľom menších miest možnosť hudobného zážitku priamo v ich meste.

 

Dramaturgicky sme sa zamerali na tvorbu svetových a českých autorov. Na koncertoch zaznejú skladby:
G.Holst: St. Paul´s suite, op.29, č.2
L.Janáček: Suita
A.Dvořák: Biblické písně (výber), sólo Marek Pobuda (barytón)
A.Dvořák: Sonatína op. 100 (arr. E.Feine)

 

Sólistom koncertu je Marek Pobuda, sólista opery Slovenského národného divadla, Štátnej opery Banská Bystrica a Divadla A.Dvořáka v Ostrave.

 

Trnavský komorný orchester je telesom nadregionálneho významu. Jeho členovia pôsobia vo viacerých slovenských orchestroch, vyučujú na ZUŠ M.Schneidera-Trnavského v Trnave, príp. sú študentmi rôznych umeleckých škôl. Repertoár TKO tvoria komorné diela, vokálnoinštrumentálne diela a nezriedka sa teleso venuje premiérovému uvádzaniu diel súčasných slovenských autorov.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
800 návštevníkov

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Očakávame kooperatívu s miestnymi kultúrnymi pracovníkmi.
Propagácia sa uskutoční prostredníctvom plagátov, sociálnych sietí a web stránok zainteresovaných subjektov (mestá, TKO).

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 87/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram