Komunitný priestor Kráľovské mesto

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Lifestarter

 

Názov projektu: Komunitný priestor Kráľovské mesto

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kráľovské mesto, Šrobárova 6, Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Sme Kráľovské mesto. Komunita mladých ľudí. Venujeme sa práci s mladými. Záleží nám na tom, aby mladí ľudia v Trnave a okolí mali možnosť patriť do spoločenstva, zakúsiť prijatie a budovať pevné vzťahy medzi sebou.Keďže máme medzi sebou už aj viacero rodín s deťmi, chceli by sme našu miestnosť zrenovovať. Radi by sme tiež v obnovenom priestore naštartovali nové programy, konkrétne "Prečo.talk", Kurz pre zaľúbených a mladých manželov a program pre mamičky s deťmi.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavným cieľom tohto projektu je zrenovovať a vytvoriť moderný komunitný priestor, ktorý bude reflektovať potreby komunity a zároveň umožní spustenie nových vzdelávacích a voľnočasových projektov.

Naše ciele v rámci tohto projektu by sa dali zhrnúť nasledovne:
1. Zrenovovať nevyhovujúci priestor a prispôsobiť ho potrebám komunity.
2. Vytvoriť miesto prijatia pre mladých ľudí, s ktorými pracujeme a prostredníctvom rôznych aktivít doň pozvať aj ďalších.
3. Ponúknuť mladým ľuďom kvalitné možnosti trávenia voľného času, budovania vzťahov a sieťovania.
4. Vytvárať nové príležitosti pre neformálne vzdelávanie, osobnostný rozvoj, dobrovoľníctvo a angažovanosť mladých ľudí.
5. Organizovať pravidelné stretnutia, ktorými budeme mladých učiť preberať zodpovednosť, iniciatívu a zaujímať sa o veci verejné.

Naša komunita "Kráľovské mesto" sa stretáva pravidelne každý týždeň, a to už od roku 2012. Za uplynulé roky prešlo našimi kurzami a výchovno-vzdelávacími podujatiami vyše 100 mladých ľudí z Trnavy a okolia. V súčasnosti sú už medzi nami aj mladé rodiny a preto potrebujeme, aby bol náš priestor prispôsobený aj deťom, aj mladým dospelým.

V rámci renovácie miestnosti by sme chceli vymeniť podlahu, zakúpiť nové sedenie, opraviť priestory WC a malej kuchynky, vytvoriť detský kútik a kreatívne celú miestnosť zútulniť. Sme presvedčení, že krajšie priestory jednoznačne prispejú k rozšíreniu našich aktivít, pretože v prispôsobených a funkčných priestoroch by sme radi spustili viacero tematických programov.

Sme presvedčení, že tento projekt prispeje k rastu našej komunity, tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne. Veríme, že nová komunitná miestnosť bude tiež niečím, čo ľudí pritiahne a vytvorí príjemné prostredie prijatia a priateľstva.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:

členov našej komunity pozveme a zapojíme do brigády
našich priateľov, priaznivcov a podporovateľov povzbudíme, aby nám prišli pomôcť
našich fanúšikov na sociálnych sieťach budeme informovať prostredníctvom fotiek a videí
priateľov a ďalších mladých z okolia pozveme na jednotlivé podujatia
všetkých podporovateľov, rodičov a známych pozveme na otvorenie zrenovovaného priestoru

 

 


Rozpočet - 4 960 eur Hodnotenie členov DF - 73/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram