Komunitné okno (portál)

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: SOFISTICA

 

 

Názov projektu: Komunitné okno (portál)

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany a okolie

 

Stručná anotácia projektu: Darovač je vlastná sociálna sieť. Umožní obojstranný proces darovania vecí, služieb v rámci komunity. Poskytne i priestor pre spoločné aktivity, ktoré povedú k prosperite komunity, čistote okolia a všeobecnej hojnosti. Cieľom je zmierniť konzumný spôsob života a naučiť sa, že prebytočné veci netreba vyhodiť, ale možu si nájsť nového majiteľa. Veríme v návrat k hodnotám, oživenie vzájomnej pomoci a zdieľania. Výhodou je virtuálny priestor, ktorý kapacitne zvláda viac ako priestor fyzický.

 

 

Popíšte svoj projekt: Projekt stojí na 5 pilieroch (cieľoch), ktoré sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú. Zároveň aj vysvetľujú zmysel projektu.

1. Eliminácia odpadu - šetrenie životného prostredia
2. Komunita - budovanie komunity a zvyšovanie jej životnej úrovne, návrat k "človečine" (aby sa ľudia delili, darovali a zdieľali veci či informácie), vytváranie všeobecnej hojnosti
3. Životné prostredie - prostredníctvom sily komunity viesť ľudí k spoločným aktivitám, ktoré zveľaďujú prostredie komunity a zlepšujú životné prostredie
4. Edukácia - vnášať do povedomia verejnosti, že uvedomelý prístup a spôsob zaobchádzania s našou planétou je ten správny životný štýl a obohacuje každého z nás
5. Darovanie - na základe darovania vzniká komunita, priateľstvá a vzájomná pomoc; darovanie a zdieľanie je prospešné pre naše zdravie, vyvoláva pozitívne pocity.
Zámerom je prechod na vyššiu úroveň už fungujúceho projektu facebookovej skupiny Odpad - Poklad. Skupina funguje na princípe darovania a výziev k pomoci v rôznych, najmä nefinančných smeroch.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu v súčasnom stave je už zapojených 6 tisíc ľudí z Piešťan a blízkeho okolia. Nevyžadujú sa tu žiadne špeciálne skúsenosti ľudí, stačí iba chcieť darovať a ochota pomôcť a zapojiť sa. A práve tieto požiadavaky spájajú členov a motivujú ich robiť ďalšie kroky. Podľa polročnej štatistiky má projekt neustále rastúcu tendenciu. V súčasnom priestore, ktorý nám facebook poskytuje, nám rastúce nároky a aktivity skupiny, umožňujú činnosť len v obmedzenej miere. Zároveň by sme chceli projekt spraviť prístupným aj pre ľudí, ktorí nevyužívajú facebook - napr. ľudia vo vyššom veku, ktorí ale dokážu pracovať s internetom.

 

 

 


Rozpočet - 5 250 eur Hodnotenie členov DF - 95/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram