Komunita bez odpadu

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: Občianske združenie SAMARIA

 

Názov projektu: Komunita bez odpadu

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Podzámska č. 4, 92001 Hlohovec

 

Stručná anotácia projektu: Ciele predkladaného projektu komunitného centra Samaria sú vykonávať edukačné prednášky o znižovaní odpadov, pomocou dobrovoľníkov upcyklovať odpadové materiály, tiež motivovať členov komunity v znižovaniu odpadovosti domácností a poskytovať možnosť prinášať bio odpad z domácností.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov. Upcyklovaním odpadových tkaním tiež prispejeme k zníženiu odpadov a výsledné výrobky ako sú vrecká na potraviny a nákupné tašky poslúžia k ďalšiemu minimalizovaniu používania jednorázových plastov. Výnimočnosť nášho projektu spočíva tiež v tom, že umožňuje a upevňuje aj rozvoj dobrovoľníctva.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
založenie 3 vermikompostérov
založenie 1 nového vonkajšieho kompostéra
nákupom šijacích strojov sa zvýši kapacity workshopov UPCYKLOVANÉ VRECKÁ o 4 ľudí

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Na komunikáciu s komunitou nám poslúži naša fungujúca web stránka www. samaria.sk, facebook stránka OZ Samaria a taktiež spriatelená facebook stránka EKO život v Hlohovci.
Na stene budovy tiež visí tabuľa na oznamy nášho združenia, kde budeme pridávať fotky a informácie o projekte
Dobrovoľníci budú upcyklovať odpadové materiály. Výsledkom budú vrecká na potraviny, nákupné tašky...
V projekte bude vytvorený priestor pre enviromentálnu výchovu širokej verejnosti
Získavanie vedomostí a osvojenie si zručností v domácom kompostovaní
Podpora zdravého životného štýlu
Prezentácie používania upcyklovaných vreciek a tašiek (supermarkety, obchodné centrá...)
Prizývanie mládeže do aktivít projektu s cieľom predchádzaniu patologických javov spoločnosti

 


Rozpočet - 3 729 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram