Kokorunka - kde je vôľa, tam je cesta

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Kokorunka, o.z.

 

Názov projektu: Kokorunka - kde je vôľa, tam je cesta

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Mesto Gbely je menším mestečkom, kde býval kedysi aj známo neznámy pán Medlen, vďaka ktorého fajčiarskemu zlozvyku a strachu z Diabla sa na Záhorí objavili ťažiská ropy a zemného plynu. Na ulici Halaštava začala v roku 1981 svoju činnosť nová materská škola, ktorú dokončovali svojpomocne takmer všetci občania. Chlapi robili murárske práce, ženy upratovali, šili oblečenie pre bábiky, či perinky bábikám do kočíkov. Práve v tomto areáli ostalo detské ihrisko, ktoré tak nutne potrebuje pomoc, a ktoré po úspešnom projekte zažiari v celej svojej doteraz skrytej kráse.

 

Stručná anotácia projektu: Až k oblakom! Kričali sme ako deti, keď nás rodičia hojdali na hojdačke. Pri tom sme hompáľali nohami v snahe dotknúť sa neba. Až k oblakom sme schopní zájsť, aby sme svojim deťom zniesli modré z neba. Tie naše malé kokorunky sú dôvodom, prečo urobiť svet lepším miestom a kúsok po kúsku meniť veci navôkol. Prečo sme založili Združenie a chceme pre ne v Gbeloch ihrisko, kde ich môžeme silno hojdať.

 

Popíšte svoj projekt:

1 Združenie Kokorunka, o.z.
Kokorunka. Záhorácke slovo popisujúce malinkého živočícha z radu chrobákov s veľkým vplyvom na biotop. Takto by sme popísali samých seba. Sme skupinka ľudí- rodičov, priateľov, zamestnancov, občanov, daňovníkov, voličov. Máme toľko odlišností ,koľko len človek môže mať a predsa nás spája jedna myšlienka, jedna vízia... pre ľudí spolu s ľuďmi. Každým dňom sa tieto slová stávajú reálnejšími . Naše Občianske Združenie vzniklo ako nástroj pre zviditeľnenie prirodzenej potreby stretávať sa a byť v pohybe. V dnešnej modernej dobe deficit tejto potreby už zrejme nepociťujeme nakoľko máme nespočetné možnosti digitálnych a online riešení, teda aj reálne v reálnom čase sa vidieť, počuť, zdieľať hovorené a písomné informácie. Nechýba tam však niečo milé, príjemné, ľudské? Sekundárnym významom Združenia je ukázať ľuďom pravdivosť starej múdrosti, že kde je vôľa, tam je cesta. Či už bude tŕnistá, kamenistá , alebo ňou prejdeme s medzi zastávkami, to už ponecháme okolnostiam avšak ako Členovia sa navzájom podporíme, spolu vytvoríme pridanú hodnotu miestnej komunite a podáme pomocnú ruku každému, kto o to bude stáť. V začiatku musíme ihneď poznamenať, že predstavovaný projekt je nutné vidieť ako jeden celok a koncept, nakoľko skoro všetky vytvárané a nižšie popísané podprojekty a aktivity sú navzájom poprepájané a úzko späté.

 

2 Areál zrušenej škôlky
Naša projektová prvotina sa sústredí na obnovu a revitalizáciu detského ihriska na ulici Halaštava v meste Gbely. Ihrisko je súčasťou komplexu bývalej materskej škôlky s výbornou lokalitou v tichšej a menej frekventovanej ulici s oplotením a veľkou rozlohou. Spomienky na naše detstvo sa stali inšpiráciou a hnacím motorom sú naše vlastné deti, ktorým chceme sprostredkovať podobné zážitky, ako si ich pamätáme my v modernom šate. Samotní rodičia a dospelí uvítajú zmenu v trávení voľného času s deťmi na čerstvom vzduchu. Zároveň si pripomenieme strácajúce sa nemateriálne hodnoty a v neposlednom rade potrénujeme našu zručnosť, prípadne nadobudneme nové poznatky. Donedávna bolo ihrisko „na druhej koľaji“. Okrem občasnej kosby trávy sa jeho krásne črty a kladné hodnoty pomaly rozpadajú ako jeho plotový múrik oddeľujúci ihrisko od zóny ulice. Zomknutím sa pár ľudí a založením Občianskeho združenia však nastáva zlom a vo vyhliadkach sa črtá náprava, už len samotným sprístupnením areálu ihriska zo strany mesta Gbely pre OZ Kokorunka ako Správcu podľa platnej Zmluvy.

 

3 Výnimočnosť
Výnimočnosť projektu spočíva už v samotnej myšlienke „pre ľudí s ľuďmi“. Každý nápad má pre nás hodnotu a snažíme sa ho zakomponovať do projektu. Malý či veľký, riaditeľ nadnárodnej spoločnosti či pracovník pri stroji v strojárenskej firme, každý sa môže podieľať na vytváraní a udržiavaní celkového výzoru. Projekt je myslený pre širokú verejnosť bez akéhokoľvek nárokovania si zásluh... i keď si nepridal ruku k dielu, môžeš sa tešiť a užívať si postavené, vytvorené, udržiavané, zorganizované.

 

4 Zameranie a ciele projektu
Ako bolo vyššie spomínané, vytvorený projekt sa sústredí na deti všetkých vekových skupín, na ich rodičov, vítaní sú i starí rodičia, ktorí svojou vekom nadobudnutou rozvážnosťou a milým rozprávaním ukočírujú a ozvláštnia nejeden moment či situáciu. Samozrejme, i priatelia detí a sympatizujúce organizácie či podnikatelia si nájdu v tomto projekte „to svoje“. Pomáhať deťom aktívne tráviť voľný čas hrou, bláznením sa na mieste tomu vyčlenenom, podvedome ale za to prirodzene sa učiť socializácii, učiť sa fungovať v kolektíve ako prvok a zároveň byť prínosom pre spoločnosť, spájať ľudí rôznych vekových skupín, nachádzať zabudnuté, prebúdzať staré, obnovovať a nadväzovať priateľstvá... toto všetko v kocke sú myšlienky, v zmysle ktorých sa nesie celý projekt. Ďalšou pozitívnou stránkou projektu je ekológia a podpora životného prostredia, ku ktorým chceme prirodzenou cestou prispievať a učiť tomuto naše deti. Pre tento zámer sme oslovili enviromentalistu a Gbelana, pána RNDr. Petra Brunovského,  PhD. Na spoluprácu s ním a na vzniknuté nápady a prípadné uvedenie do praxe sa veľmi tešíme.

Cieľom je zhromažďovať všetky deti, nielen menšie deti predškolského veku, ale i menších či väčších školákov, ktorí si potrebujú prevetrať svoje hlávky plné nových v škole nadobudnutých vedomostí a spotrebovať zvyšnú energiu. Toto miesto sa má taktiež stať miestom stretávania sa teenegerov, ktorí, ako všetci dobre vieme, potrebujú svoj vlastný, dospelými nerušený priestor.

 

5 Prvky projektu
Ako Členovia Združenia sme sa zhodli na prvoradej úprave trávnatej plochy ihriska spolu s vytvorením kvetnatých a bylinkových pásov a kruhov, čo následne v sezóne dotvorí útulný dojem a pozitívne naladí zmysly. Hernou zostavou, hojdačkami a detským domčekom pohladíme dušičky detičiek, podporíme vývin pohybového aparátu, zapálime plamienky detských priateľstiev a popri strážení ratolestí môžu vzniknúť medzi dospelými staronové alebo úplne nové rodinné známosti. Ako Občianske združenie sme sa zapojili s projektom „Za plotom za športom“ do dotačnej výzvy z Trnavského samosprávneho kraja a v prípade schválenia obnovíme oplotenie futbalovej časti ihriska a následne upravíme aj hernú plochu.
Úspešným projektom chceme s dotáciou z participatívneho rozpočtu TTSK zafinancovať kúpu a montáž:
a) Hernej preliezkovej zostavy
b) Detského domčeka
c) Pružinových hojdačiek
d) Hojdačky “Hniezdo“

 

Naše mesto nás taktiež podporuje a v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta Gbely nám boli poskytnuté financie aj na realizáciu našej vízie:
a) Okrasné rastliny, ich vysadenie a starostlivosť
b) Vyvýšený drevený záhon pre bylinky a jahody
c) Sadenice malín, ich vysadenie a starostlivosť
d) Výsadba ovocných stromčekov
e) Obnova oplotenia futbalového ihriska (v prípade schválenia žiadosti o dotáciu z rozpočtu TTSK)
f) Zatrávnenie futbalového ihriska (v prípade schválenia žiadosti o dotáciu z rozpočtu TTSK) a ostatnej plochy detského ihriska
g) Vybudovanie ohniska
h) Postavenie menšieho altánku (v prípade schválenia dotácie, o ktorú budeme žiadať v priebehu roka 2019 z iných zdrojov)
i) Detský domček
j) Pieskovisko s krytom
k) Vtáčia búdka a kŕmitko
l) Hotel pre hmyz
m) Kompostér (v prípade spolupráce s vedením mesta)

 

6 Aktivity a udalosti organizované v areáli
Kúpou nejakej novej preliezky alebo okrášlením areálu to pre nás ani zďaleka tak povediac nehaslo. Tým, že sme skupinka ľudí z rôznych profesijných oblastí, navyše načúvajúcich ľudom a ich potrebám, nám otvára komnatu nápadov. Už v priebehu leta 2019 by sme chceli zorganizovať malý hudobný koncert pod heslom: „Deti deťom“. Podvečerným stretnutiam rodín a známych spojených s opekaním na čoskoro vybudovanom ohnisku sa náramne tešíme už teraz. Pre ďalšie roky máme už plány na komunitné akcie ako sú rodinné súťažné poobedia, či podvečerné kreslenie na chodník. Spolu s našou aktívnou Členkou združenia spolupracujeme s divadelným krúžkom ZŠ Gbely na realizácii krátkych detských divadelných predstavení v provizórnom prostredí a pod holým nebom. V Gbeloch žijú mnohí šikovní ľudia, aj s netradičnými profesiami či hobby a vízii areálu ihriskovej časti bývalej škôlky ako komunitného centra sú naklonení. Spoločne sa pokúsime vytvoriť prostredie pre keramické dielne, bábkové divadlo, cvičenie alebo piknikové kino. V rámci Gbelov pôsobia i rôzne dobrovoľnícke skupiny, ktoré doslova čistia a likvidujú odpad, smeti a bordel. Za ich zapálenosť a vynaložené úsilie sme im vďační, a preto môžu následne po akcii dobiť svoje „baterky“ pri dobre vychladenej malinovke a šťavnatej na novovybudovanom ohnisku opečenej klobáske v našom spoločnom areáli.

 

7 Etapy realizácie projektu
Vkráda sa k nám jarné počasie a táto zmena môže odštartovať prvé úpravy terénu, ktoré nám neskôr dotvoria celkový vzhľad upravenou zelenou trávou. Rovnako sú úpravy nevyhnutné pre vyrovnanie plochy predurčenej na stavbu ihriskovej zostavy. Náš časový plán je veľmi závislý na počasí a taktiež na našom voľnom čase, pretože väčšina aktivít a prác je vykonávaná Členmi OZ Kokorunka alebo dobrovoľníkmi a sympatizantmi. Z tohto dôvodu je náročné vymedziť presné termíny.
1. Jún 2019 – Október 2019
Súčasťou parcely detského ihriska je samostatná futbalová časť s oplotením. Tu sa potrebuje návoz novej hliny, jej vyrovnanie a zavalcovanie a výsev nového vhodného druhu trávy. V prípade schválenia žiadosti o dotáciu z TTSK realizujeme obnovu oplotenia tejto časti.
2. Jún 2019 – Október 2019
Úprava spomínanej plochy predurčenej na stavbu ihriskovej zostavy, samotná montáž a sprístupnenie verejnosti (v prípade úspešnosti projektu v participatívnom rozpočte TTSK)
3. Apríl 2019 – natrvalo
Úprava terénu spojená s výsadbou okrasných a liečivých rastlín, malín, jahôd, ovocných stromčekov a starostlivosťou o ne
4. Máj 2019 – November 2019
Osadenie a sprístupnenie pieskoviska, výroba a umiestnenie vtáčej búdky a hotela pre hmyz
5. August 2019
Vybudovanie ohniska spolu s altánkom
6. Jún 2019 – September 2019
Komunitné akcie pre deti a dospelých

 

8 Participácia skupín na projekte
1. Mesto Gbely
2. Komisia pre mládež, kultúru, šport, školstvo a granty pri MsZ Gbely
3. Kokorunka, o.z.
4. Dobrovoľníci
Všetci obyvatelia Gbelov alebo spádových obcí sa môžu zúčastňovať na dobrovoľných brigádach organizovaných
OZ Kokorunka
5. Divadelný krúžok ZŠ

6. Obyvatelia Gbelov a spádových obcí vrátane detí a mládeže

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projekt:
Aktívny dobrovoľníci: 10 + komunita
Návštevnosť: deti všetkých vekových kategórii + rodičia +starí rodičia + komunita
Vysadené bylinky: min 10ks
Vysadené kvety: min 40ks
Vysadené stromčeky: min 3ks
Vysadenie malín min 5ks a jahôd min 10ks
Osadenie pružinovej hojdačky 2ks
Osadenie hojdacej zostavy "Hniezdo" 1ks
Postavenie detskej hernej ihriskovej zostavy 1ks,
Osadený detský domček 1ks
Aktívny kompost 1ks
Uzatvárateľné pieskovisko 1ks
Uzatvárateľné ohnisko 1ks
Divadelné predstavenie min 2 za sezónu
Hudobný koncert min 1 za sezónu
Rôzne komunitné stretnutia na týždennej báze

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Realizovať sa a pridať ruku k dielu môže každý, dokonca aj samotné deti, pretože určité časti projektu sa budú sezónne opakovať a sú na zručnosť a manuálnosť nenáročné.
Komunitné akcie (divadelné predstavenia, kreslenie, súťaže a pod.), opekanie, pikniky, stretávky, dobrovoľné brigády budeme uverejňovať na web stránke Združenia, zdieľať v rôznych facebookových skupinách vrátane skupiny Združenia, šíriť ústnym podaním v rámci komunity.
Dôležité míľniky v živote Kokorunky, úspechy i neúspechy, vrátane premeny ihriska na komunitné centrum chceme uverejňovať po vzájomnej dohode v mesačníku Gbelan.
Po odsúhlasení Členskou schôdzou Združenia sa založí profil na Instagram-e, kde sa budú postovať fotky z práve prebiehajúcich akcií.

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - 5./6. Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram