Kobukrav - sebaobrana pre deti

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Kobukrav občianske združenie

 

Názov projektu: Kobukrav - sebaobrana pre deti

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný na základných a stredných školách a v našom tréningovom centre v Dunajskej Strede.

 

Stručná anotácia projektu: Kobukrav je najjednoduchším ale aj najúčinnejším sebaobranným systémom pre civilné obyvateľstvo.Našou najdôležitejšou cieľovou skupinou sú deti.Výnimočnosť nášho projektu spočíva v tom,že náš projekt sa realizuje priamo na školách ,počas vyučovania.Takým spôsobom na tréningoch je zabezpečená účasť všetkých žiakov! Aj tých ,ktorí by ináč neabsolvovali kurzy sebaobrany. A práve oni sú terčom útokov!

 

Popíšte svoj projekt: Našim zámerom je aby sme ukázali deťom že sebaobrana nie je len pre vyvolených. Dokázať im,že obranné prvky hravo sa dá naučiť a v prípade potreby aj úspešne použiť. Chceme zapojiť čo najviac škôl do tohto projektu. Väčšina ZŠ a SŠ má o to záujem.Projekt sa bude realizovať v mesiaci jún. V našom projekte budú nám pomáhať dobrovoľníci naši členovia-deti ktoré navštevujú naše celoročné kurzy.Pre tie deti ,ktoré prejavia záujem počas našich prednášok na ZŠ a SŠ,tak sa budú môžu sa prihlásiť do nášho bezplatného 3 hodinového kurzu sebaobrany. Tento kurz sa bude realizovať v našom tréningovom stredisku.

 

Veríme že vďaka týmto aktivitám sa nám podarí prilákať deti do našich celoročných kurzov. Okrem toho, že deti budú ovládať základné sebaobranné techniky, naučia sa správať v kolektíve a získajú veľmi cenné a pozitívne zážitky.Propagáciu nášho sebaobranného systému by sme chceli zabezpečiť na podobných podujatiach aj v iných mestách a v obciach trnavského samosprávneho kraja. Plánujeme vyškoliť našich budúcich inštruktorov, aby sa to čo rýchlejšie rozšírilo.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
členovia nášho občianskeho združenia sa zúčastnia na našich podujatiach ako pomocný inštruktori. Jedná sa o deti, ktoré už dlhodobo sa venujú našej sebaobrane. Počet: 20.
v rámci tohto projektu plánujeme navštíviť všetky ZŠ a SŠ na území mesta ako aj v blízkom okolí. Počet týchto celoškolských ukážkových tréningov bude asi 12-15..Počet účastníkov: 2-3000
základný kurz sebaobrany pre tie deti ,ktoré o to prejavia záujem po našich ukážkových tréningoch na školách ,máme pripravené rýchlokurz sebaobrany. Plánujeme 20 takých rýchlokurzov. Počet účastníkov 2-300..
od septembra znova naštartujeme celoročný bezplatný kurz sebaobrany pre deti.Zatiaľ naše celoročné kurzy navštevuje cca. 50 žiakov ZŠ .Počet účastníkov po projekte : 100-200.
cez prázdniny ako aj po prázdninách plánujeme kurzy pre našich budúcich inštruktorov,aby sa tento sebaobranný systém rozšíril po celom kraji ako aj na území celého Slovenska.Počet účastníkov na seminári pre inštruktorov 10-20.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
V prvom rade do nášho projektu chcem zapojiť základné a stredné školy v Dunajskej Stede a na okolí. školy,
V rámci nášho projektu chceme oslviť obce a mestá v okrese DS, ako aj občianske združenia, neziskové organizácie, športové kluby, regionálne ako aj celoslovenské médiá, známe osobnosti.

 


Rozpočet - 5 450 eur Hodnotenie členov DF - 95/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram