KIOSK = informovaný pacient = spokojný pacient

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Poliklinika Senica n.o.

 

Názov projektu: KIOSK=informovaný pacient=spokojný pacient

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica

 

Stručná anotácia projektu: Pre zlepšenie orientácie pacienta v areáli Polikliniky Senica n.o. by sme vytvorili nový informačný systém pre lepšiu navigáciu pacienta v budove polikliniky pomocou KIOSK zariadenia, ktoré sa bude nachádzať vo vstupnej hale, súčasťou tohto zariadenia bude aj informačný leták s pokynmi na ovládanie.

 

Popíšte svoj projekt:

Popis návrhu a stručný popis projektu:
Pre zlepšenie orientácie pacienta v areáli Polikliniky Senica n.o. (ďalej len poliklinika) by sme chceli vytvoriť nový informačný systém pre lepšiu navigáciu v budove polikliniky pomocou KIOSK zariadenia, ktoré sa bude nachádzať vo vstupnej hale. Súčasťou tohto zariadenia bude aj informačný leták s pokynmi na ovládanie a zároveň pomocou tlačenej formy zlepšíme orientáciu na chodbách, pri daných ambulanciách. KIOSK zariadenie bude zabezpečené proti poškodeniu pevnou konštrukciou a doladené modernými materiálmi, aby bolo jeho okolie príjemné a na prvý pohľad upútalo záujem.

 

Pacient si tak v pohodlí môže nájsť ním hľadanú ambulanciu, lekára a jeho ordinačné hodiny alebo sa priamo vo vstupe dozvie, či lekár pracuje alebo je dočasne mimo prevádzku. Zároveň by sme za pomoci pôdorysu budovy poskytli aj podrobný návod, ako sa k danému lekárovi dostane.
Aby sme služby pre pacientov nelokalizovali iba pri vstupe do polikliniky, súčasťou riešenia informačného KIOSK zariadenia by bolo aj zhotovenie a vzájomné prepojenie cez databázu aplikácie v KIOSKu na novovytvorenú prezentačnú stránku, ktorá bude na doméne poliklinikase.sk a bude obsahovať rovnaké informácie ako KIOSK APP, no zároveň v nej budeme vedieť zobraziť aj informácie navyše (napríklad fotky ambulancií). Táto prezentačná stránka bude mať k dispozícii aj mobilnú verziu so zníženým obsahom pre rýchlejšie načítanie na mobilných zariadeniach tak, aby si pacient mohol potrebné informácie naštudovať priamo z domova.

 

Zameranie projektu:

Projekt chceme zamerať najmä na stovky pacientov, ktorí denne navštívia polikliniku a potrebujú získať informáciu o tom, či ich lekár momentálne ordinuje, či nie je náhodou na dovolenke a kto ho v tom prípade zastupuje, či nie je náhodu porucha na niektorom vyšetrovacom zariadení a za akú dobu bude prístroj v poriadku. Projekt je zameraný aj na mladých zdatných občanov, ktorí sú v mobilných aplikáciách ako doma a všetko si v nich radi nájdu, ale aj pre tých starších, ktorí si túto informáciu vedia zistiť priamo v budove polikliniky za pomoci asistencie.

 

Miesto realizácie
Miestom realizácie bude vstupná hala v budove Polikliniky Senica n.o

 

Dátum začatia
01.06.2019

 

Dátum ukončenia
24.11.2019

 

Ciele projektu
Projektom chceme docieliť lepšiu informovanosť pacientov o dostupnosti poskytovaných služieb v budove polikliniky. KIOSK nebude informovať pacientov o cenách za poskytované služby u lekárov, pacient získa len informáciu, či sa daný lekár nachádza v budove, kde a na ktorom nadzemnom podlaží ho nájde, resp. telefonický kontakt na ambulanciu (pracovisko).

 

Participácia partnerov na projekte
Spolupracovať budeme pri asistencii pacientov s asistenčnou službou SČK.

 

Predpokladaný, resp. skutočný verejný prínos projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj územnej oblasti Prínosom projektu bude najmä odstránenie dezinformovanosti pacientov, eliminácia telefonátov pacientov na ústredňu polikliniky, či daný lekár ordinuje alebo neordinuje.

Lekári už nebudú musieť vyvesovať na dvere ambulancií, že majú momentálne dovolenku, kto ich zastupuje, čím ušetria neustále vytláčanie papierov a ich vylepovanie na dvere. Pacient sa už pri vstupe na chodu jednotlivého podlažia dozvie, či jeho lekár ordinuje alebo nie, systém bude napojený na lišty, ktoré budú informovať pacienta už pri vstupe na chodbu, pacient sa nebude musieť predierať cez množstvo chorých pacientov na chodbe, aby si prečítal, že sa musí vrátiť zase naspäť cez chorých pacientov, možno bol práve zdravý a nachytal aj vďaka tomu kopec bacilov. V budúcnosti bude určite možné prepojiť všetkých nájomníkov na jednotný objednávací systém pre pacientov, pacient sa objedná o 7,00 hod. a vie, že je v poradí o 10,00 hod., tak nemusí zbytočne sedieť na chodbe a v kľude si môže ísť vybaviť ešte iné potrebné veci do mesta, odbehnúť na kávičku do bufetu, pre dennú tlač a pod. Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť pacienta a lekára, aby neprichádzalo k vypätým situáciám, ktoré musia obidve strany riešiť a pritom zbytočne. Lekári sú od toho aby riešili naše zdravie, nie našu informovanosť, orientáciu a navigáciu.

 

Rozpočet projektu:
Úprava vstupnej haly - novú podlahu by sme chceli realizovať z toho dôvodu, aby sa docielil celkový príjemný vzhľad vstupu do polikliniky. Jedná sa o vizitku našej organizácie, tak by sme chceli, aby bola čo najlepšia. Finančné prostriedky na úpravu podlahovej krytiny máme zabezpečenú z vlastných zdrojov vrámci rozpočtu - údržba budovy.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
viac ako 60 000 občanov okresu Senica

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
do projektu chceme zapojiť aj asistenčnú a prepravnú službu územného spolku SČK Senica
webová stránka polikliniky www.poliklinikase.sk

 


Rozpočet - 6 000 eur Hodnotenie členov DF - 71/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram