Kerestúrska lesná škôlka

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Cez Kerestúr, o.z.

 

Názov projektu: Kerestúrska lesná škôlka

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Extravilán obce Križovany nad Dudváhom

 

Stručná anotácia projektu: Za posledné roky došlo v križovianskom chotári k značnému výrubu stromov a zmizlo viac ako 5 hektárov lesa. Projektom Kerestúrskej lesnej škôlky chceme pomôcť vrátiť chotár do pôvodného stavu. Spolu s obcou sme našli vhodný obecný pozemok s rozlohou 1 Ha, ktorý chceme využiť na výsadbu a zazelenanie. Počas jesennej výsadby by sme radi spojili domácich poľovníkov, hasičov, žiakov ale aj širokú verejnosť.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom nášho projektu je vytvorenie zelenej zóny v chotári, ktorá bude venovaná lesnej škôlke. Zazelenáme tak 1 hektár nevyužitej obecnej pôdy a vytvoríme zázemie pre výsadbu mladých stromov, ktoré môžeme neskôr vysádzať v obci aj pri poľných cestách.

Projekt je reakciou na rozsiahle výruby zelene a stromov v posledných rokoch. V časoch narastajúcich dôsledkov klimatických zmien si stále viac uvedomujeme význam životného prostredia a jeho stav v našom bezprostrednom okolí nám nie je ľahostajný.

Do realizácie projektu chceme zapojiť obecné komunity, od poľovníkov, cez hasičov, žiakov základnej školy aj širokú verejnosť. Tak, aby táto aktivita podporila ich vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Založenie Kerestúrskej lesnej škôlky bude prebiehať v troch fázach:

1. Prípravná: rekultivácia pôdy, zabezpečenie materiálu - [ochranné pletivo, koly a pod.], výber vhodných drevín a objednávka sadeníc

2. Realizačná: výsadba počas jesene - ideálne v priebehu októbra a novembra. So zapojením aspoň 50 dobrovoľníkov chceme vysadiť približne 100 stromov.

3. Prevádzková: dlhodobá starostlivosť o lesnú škôlku.

Projekt bude plniť tieto základné funkcie:

1. Zlepšenie životného prostredia: aktívna náhrada vyrúbanej zelene.

2. Vzdelávanie a šírenie osvety: zapojenie žiakov ZŠ aj širokej verejnosti a vzdelávanie o dôležitosti životného prostredia a jeho ochrany.

3. Aktívny prístup: vďaka spojeniu komunity a realizácie výsadby pôjde o praktické riešenie problému s dlhodobými priaznivými účinkami.

4. Dlhodobý efekt: plody lesnej škôlky budeme môcť neskôr využívať - sadiť aj v iných oblastiach chotára a obce.

Naša spoločná motivácia vychádza z dlhodobých aktivít, ktoré v chotári už tradične vykonávame. Či už ide o pravidelné jarné upratovanie od odpadu a čiernych skládok, dlhodobú prácu poľovníckeho združenia alebo organizovanie behu križovánskym chotárom, prostredníctvom ktorého chceme u domácich aj cezpoľných budovať vzťah k prírode a ochrane životného prostredia.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Dobrovoľníci: Pomoc s realizáciou výsadby drevín
Poľovnícke združenie: Koordinácia výsadby
Obec: Pomoc s propagáciou, spolupráca pri zabezpečení a ochrane priestoru
Členovia združenia: Projektové riadenie, zabezpečenie drevín, logistiky, marketingu a komunikácie
Dobrovoľní hasiči: Pomoc s polievaním a starostlivosťou
Široká verejnosť: Pomoc s realizáciou výsadby drevín
Základná škola s Materskou školou: Pomoc s realizáciou výsadby drevín

 

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram