II. ročník Deň rodiny v obci Gáň

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Melinda Beecsová

 

Názov projektu: II. ročník Deň rodiny v obci Gáň

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Gáň lokalita Brakoň(detske ihrisko)

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je pokračovať v tradícii a prinášať kultúru bližšie k ľuďom. Organizovaním celodenného kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom "Deň rodiny v obci Gáň" sledujeme dva ciele:
1. Do vnútra komunity - zapojiť miestnych občanov, tiež občianske združenia do prípravy a organizácia podujatia .
2. Von z komunity – ponúknuť kvalitné kultúrne vyžitie celému vekovému spektru miestnych občanov ako i širšiemu regiónu.
Prostredníctvom spoločne prežitého dňa udržiavať posolstvo rodiny, spolupatričnosti, vzájomnej úcty a spolupráce. Podujatie zožalo v ostatnom roku veľa pozitívnych ohlasov a účasť na ňom bola vysoká. Hlavným cieľom je stimulácia udržania dobrých susedských vzťahov, nakoľko v obci stagnuje celoročne kultúra, ktorá je dôležitá pre duševný a psychický rozvoj dospelých a detí. Termín a miesto: 3.7.2021 v obci Gáň-Brakoň

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom je nadviazať na predchádzajúci ročník, ktorý bol veľmi úspešný. Ako i v ostatnom roku i pri príprave tohto ročníka sledujeme dva základné ciele:
Cieľ 1: Zapojenie miestnej komunity do prípravy podujatia. Ide o proces pri ktorom sa občania, občianske združenia obce, regiónu a tiež miestny podnikatelia, podieľajú na úprave- príprave verejných priestranstiev na ktorých sa podujatie koná. Sceľovanie komunity.

Cieľ 2: Prezentácia profesionálnej, regionálnej a miestnej kultúry bližšie k ľuďom. Prezentácia miestnych občianskych združení a miestnych umelcov. Ponúkame celodenný zážitok pre rodiny napriek celým vekovým spektrom.

Zmysel podujatia : Spoločná interakcia občanov – spoločné zážitky. Záleží nám na tom, aby naše deti vyrastali a žili v kultúrnom a podnetnom prostredí a pozitívnej spoločenskej klíme, ktorú budú následne rozvíjať. Organizátorov spája myšlienka rodiny a pozitívnej komunity. Členská základňa OZ RaP je široká, disponuje kapacitami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti organizovania podujatí, ako aj prácou s deťmi.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: propagáciu /letáky,plagáty/ v obci a regióne zabezpečia dobrovoľníci nášho OZ, ďalšia propagácia prebehne prostredníctvom sociálnych sietí, regionálnych TV, miestnej a regionálnej tlače
na príprave a organizovaní podujatia prisľubili účasť 4 regionálne občianske združenia / cca 20 ľudí/ prípravy podujatia sa deň pred a v deň konania zúčastní cca 25 ľudí /organizátori/

 

 


Rozpočet - 8 800 eur Hodnotenie členov DF - 64/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram