II. Detská Olympiáda

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: TEMPO Topoľníky

 

Názov projektu: II. Detská Olympiáda

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: obec Topoľníky, Športová hala

 

Stručná anotácia projektu: V roku 2019 sme získané finančné prostriedky v plnom rozsahu využili na nákup športových pomôcok. Pomôcky boli veľmi originálne, ojedinelé, ale zistili sme, že nakoľko sme chceli zabezpečiť všetko priamo od výrobcov, boli sme nútení tieto kreatívne pomôcky objednať z Českej republiky a dokonca z Anglicka. Ako sme sa zaviazali, tento rok náš projekt vstúpi do 2. ročníka.s rovnakým programom a obsahom. Športové disciplíny pránujeme rozšíriť . Do tvorby pomôcok zapojíme samotné deti, ich výroba by sa realizovala v rámci letných táborov. Navšívime miestnych remeselníkov, s ktorými by sme spoločne tieto pomôcky vyrobili.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom nášho projektu je, aby sa naše deti hravou formou oboznámili s niekoľkými ľudovými remeslami, ich výrobkami a použitím týchto výrobkov. Na Olympiáde by nám spestrili športové disciplíny, nakoľko ich budeme využívať na súťaženie a zábavu.Nakoľko niektorí budú aj priamimi aktérmi pri plánovaní,vyrábaní týchto predmetov, motivácia a vzťah k pomôckam bude väčšia. V prvom rade plánujeme zapojiť hrnčiarov, drevovýrobcov hračiek, sochárov, maliarov....
Vyrobené predmety by zostali v športovej hale v Topoľníkoch a počas roka by sme ich požičiavali do jednotlivých škôl našich susedných dedín.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dúfame, že tieto pomôcky vyrobené predmety budú inšpirovať aj rodičov, aby aj oni doma pripravili pre svoje detí na zábavu a šport podobné, ba aj lepšie drevené predmety.

 

 

 


Rozpočet - 5 750 eur Hodnotenie členov DF - 64/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram