I. Detská Olympiáda

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: TEMPO Topoľníky

 

Názov projektu: I. Detská Olympiáda

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: projekt plánujeme usporiadať v športovej hale v Topoľníkoch na Dunajskej ulici v tesnej blízkosti termálneho kúpaliska.

 

Stručná anotácia projektu: Naše občianske združenie plánuje usporiadať pre nižšie ročníky okolitých dedín I. Detskú Olympiádu. Nakoľko máme štyri susedné dediny a s našou obcou by ich bolo 5, symbolizovali by olympijské kruhy. Deti nebudú medzi sebou súťažiť, ale ako pán Coubertin povedal,dôležité bude zúčastniť sa. Plánujeme pre nich krásne športové a kultúrne "disciplíny", ktoré zvládnu s radosťou a nadšením.

 

Popíšte svoj projek:
Plánujeme nakupovať rôzne športové pomôcky, ktoré budú potom využívané v každodennom športovom tréningovom procese vo všetkých oddieloch a na letných táboroch pre detí.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Plánujeme pozvať zo susedných dedín po 25 žiakov resp. žiačok. Počet návštevníkov odhadujeme na 600-900 ľudí. Dobrovoľníkov okolo 25.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Pozvaní budú sZapojíme usedné obce po 25 žiakov nižšieho ročníka s učiteľmi. Podujatie budeme propagovať osobne na školách, cez káblové televízie a miestnych a okresných novínách a na FB-ovej stránke zduženia.

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - 6.-8. Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram