Huculský deň Kráľovskej Lúky

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Hucule z Kráľovskej Lúky

 

Názov projektu: Huculský deň Kráľovskej Lúky

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kráľovská Lúka

 

Stručná anotácia projektu: Projekt Huculský deň Kráľovskej Lúky sú podujatia, ktoré budú otvorené pre širokú verejnosť, aby sa dozvedela o aktivitách a činoch, ktoré reprezentujeme a ktoré podporujeme. Dôraz kladieme na hodnoty vidieckeho kraja, lásku k zemi a úctu k životnému prostrediu, ochranárstvu a odkazu našich otcov. Chceme, aby sa verejnosť zúčastňovala na našich ukážkach chovu, sedlania, jazdenia a kompletnej starostlivosti o koňa, aby mnohí pochopili dôležitosť ochrany prírody vôkol samého seba.

Za podporu tohto projektu by sme dokázali zrealizovať náučnú galériu pre verejnosť a školy, podklad jazdiarne, jej vstupy a mantinely, potrebné pre aktivity zdravotne postihnutých ľudí a prax študentov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede a zabezpečiť väčší podiel bezpečnosti.

 

Popíšte svoj projekt: Náš projekt zahŕňa viac súbežných cieľov. Jedným je zvýšiť informovanosť verejnosti o huculskom koni, ako našej národnej prírodnej pamiatke, o tradíciách a kultúre s ním spájaných a zdôrazniť potrebu jeho ochrany ako málopočetného plemena. Ďalším nemalým cieľom, je zlepšiť podmienky v jazdiarni pre prax študentov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede. Zlepšiť prístup hendikepovaným ľuďom, ktorí prichádzajú na animoterapiu a zabezpečiť ich samostatné požiadavky postihu pri terapii.

Na pozadí náučnej výstavy chceme priblížiť verejnosti huculský šport ako zmysluplnú voľnočasovú aktivitu pre celú rodinu prostredníctvom tréningov prístupných pre širšiu verejnosť.Na verejné tréningy budeme pozývať športový dorast z celého Slovenska a viesť ho v spolupráci so špičkovými externými lektormi, aby sme záujemcom, ktorí prídu s vlastnými koňmi pomohli zvýšiť ich odbornú a športovú úroveň a konkurencieschopnosť na medzinárodnom športovom poli. Naplnením našich cieľov dokážeme prepojiť generácie, posilniť povedomie o svojich koreňoch a medzigeneračnú spolupatričnosť.

Revitalizácia haly alternuje potrebnú poly funkčnosť tohto priestoru na výuku a galériu. Rozvojom aktivít umožníme naďalej posilňovať v mládeži dlhodobé návyky dennej a opakovanej starostlivosti o zvieratá, čo nepriamo viaže mládež na túto aktivitu a tým sa táto mládež vyhne užívaniu drog a návykových látok.
Spolupracujeme s občianskym združením Imobilio, ktoré má dlhoročné skúsenosti s hendikepovanými občanmi, pritom väčšina členov Imobilia má zdravotný postih a niektorými našimi verejnými aktivitami nám priamo pomáha. Príkladom je celoslovenský Huculsky šampionát, pretek najmenších, dorastu, juniorov aj dospelých jazdcov, kde ťažko postihnutí členovia rozhodovali na jednotlivých prekážkach preteku. Skúsenosti pedagógov a našich starších členov združenia je zárukou profesionálnej praxe študentov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: prostredníctvom sociálnej siete FB oslovíme dobrovoľníkov v našej skupine, ktorá má 173 sledovateľov. podpora o.z. Imobilio, s ktorým sme realizovali úspešné projekty a ich stránka na sociálnej sieti Facebook má 3500 sledovateľov. ako administrátor skupiny BODIKY A OKOLIE na sociálnej sieti Facebook oslovíme aktuálne 124 sledovateľov, ktorých sa projekt dotýka. prostredníctvom oznamu oslovíme aj 270 sledovateľov sesterskej skupiny na FB Vojka nad Dunajom a okolie a 488 sledovateľov skupiny Dobrohošť - komunita. dobrovoľníci, naši priatelia a podporovatelia sa pravidelne zúčastňujú aktivít v našom areáli a pomôžu s manuálnou úpravou jazdeckého priestoru a galérie. autori výstavy vyhotovia informačno - máučné panely bez nároku na honorár, za režijné náklady. dobrovoľníci a členovia združenia budú zabezpečovať bezpečnosť pohybu verejnosti pri zvieratách. ektor zapriahania koní, urobí svoju ukážku a tréning bez nároku na honorár, za cestovné náklady a prepravné náklady koní a poľnohospodárskej techniky. z pozície riaditeľky Slovenkého huculského šampionátu oslovíme jazdeckú huculskú verejnosť z celého Slovenska. členovia nášho združenia bezplatne ubytujú jazdeckých dorastencov - účastníkov verejného tréningu ,,Huculskej stezky" vo vlastných domovoch. z pozície člena HISO (Hucul International Sport Organisation) zabezpečíme medzinárodnú propagáciu podujatia a Trnavského kraja. priama podpora učiteľov a študentov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede.

 


Rozpočet - 6 115 eur Hodnotenie členov DF - 84/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - 1 003 Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram