Historia vinárstva v Šintave

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Vinohradnícky a vinársky spolok VVS Šintava

 

Názov projektu: Historia vinárstva v Šintave

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Vinárske múzeum v Šintave

 

Stručná anotácia projektu: Hlavnou myšlienkou projektu je zachovať a odovzdať tradíciu dedov a predkov vo výrobe vína v Šintave pre súčasné aj budúce generácie. Zmyslom realizácie projektu je vrátiť sa a zdokumentovať pôvodnú tradíciu výroby vína a pestovania viniča v našej vinárskej oblasti. Vznikne vinárske múzeum a zoskupenie ľudí, ktorí sa chcú vrátiť k pestovaniu viniča a výrobe vína.

Projekt je verejne prospešný pre zachovanie a odovzdanie skúseností pre ďalšie generácie pri pestovaní viniča a výroby vína. Návrat k pestovaniu starých odrôd a šľachtenie nových. Zdokumentovanie starých postupov pri pestovaní a výrobe vína, rozvoj a postupný prechod z minulosti až do dnešnej podoby. Inkluzivitu poskytne spolupráca s občanmi, združeniami a školou, aby sme podchytili a upevnili záujem o pestovanie viniča.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je vybudovanie vinárskeho múzea zdokumentovanie pôvodného pestovania viniča a výroby vína, doplnené o historické exponáty z našej oblasti. Občania združení v našom spolku "vinárov" sa vracajú k domácemu a tradičnému pestovaniu viniča vo svojich záhradách a odovzdávajú si navzájom skúsenosti. Spájajú ich spoločné záujmy, vymieňanie skúseností a porovnávanie kvalít rôznych odrôd viniča. Vyvrcholením ich celoročnej práce v pestovaní viniča je jesenná degustácia a vyhodnotenie najlepších druhov vín pestovaných prírodnou metódou t.j. bez použitia postrekov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Propagácia pre členov spolku "vinárov" občanov obce, vinárského múzea bude zabezpečená plagátmi, webovou stránkou, obecnými novinami, obecným rozhlasom a organozovaním spoločných stretnutí. Do projektu sa zapojí viacero komunít v obci. Dobrovoľníci, susedia a priatelia pomôžu pri úprave priestorov a vybudovaní múzea. Kronikár obce zdokumentuje históriu. Vinársky spolok poskytne a odovzdá svoje skúsenosti pri pestovaní viniča a výrobe vína. Zahradkársky spolok poskytne odborné skúsenosti.

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 67/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram