História a súčasnosť Vrbového na fotografiách - Kalendár mesta Vrbové 2021

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Občianske združenie Young art show

 

Názov projektu: História a súčasnosť Vrbového na fotografiách - Kalendár mesta Vrbové 2021

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Vrbové

 

Stručná anotácia projektu: Projekt mapuje históriu a architektonickú súčasnosť mesta Vrbové prostredníctvom série fotografií pamiatok, ktorých výber sa stane súčasťou Kalendára mesta Vrbové na rok 2021. Ide o originálny a jedinečný projekt, pričom na tvorbe kalendára budú prostredníctvom verejného hlasovať participovať aj obyvatelia mesta. Význam projektu spočíva nielen v jeho komunitnom charaktere a posilnení vzťahu občanov k mestu, ale môže pozitívne ovplyvniť nárast cestovného ruchu v meste a regióne.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je zdokumentovať históriu a architektonickú súčasnosť mesta prostredníctvom série fotografií historických aj súčasných pamiatok, ktorých výber sa stane súčasťou Kalendára mesta Vrbové na rok 2021. Ambíciou realizátorov je vytvoriť súbor dokumentárnych fotografií s umeleckou hodnotou, ktoré budú mapovať históriu aj súčasnosť mesta Vrbové. Zámerom projektu je taktiež zapojiť verejnosť, predovšetkým obyvateľov mesta Vrbové, do koncepcie tvorby finálneho výstupu – Kalendára mesta Vrbové 2021, a to prostredníctvom verejného onlinového hlasovania, v ktorom hlasujúci vyberú, ktoré fotografie sa stanú súčasťou finálneho výstupu. Vybrané fotografie budú následne prezentované na vernisáži, kde bude predstavený aj kalendár. Na tomto podujatí sa plánuje aj zrealizovať prednášku o histórii mesta Vrbové. Pochopiteľne kalendár a fotografie, ktoré vzniknú, budú mať k dispozícii mesto Vrbové a aj Trnavský samosprávny kraj bezplatne, nakoľko projekt nemá komerčný charakter.

Ciele projektu:
- vytvorenie súboru dokumentárnych fotografií mapujúcich najvýznamnejšie architektonické a exteriérové umelecké pamiatky (sochy) mesta Vrbové,
- vytvorenie nástenného Kalendára mesta Vrbové 2021 (formát A3), kalendár bude obsahovať 14 listov (12 mesiacov roka, titulný list a záverečný list, popis fotografií, dátumy a mená), predpokladaný počet vytlačených kusov – 200, kalendár bude k dispozícii aj v digitálnej forme (bezplatné stiahnutie z webu),
- predstavenie kalendára prostredníctvom kultúrneho podujatia – vernisáž v priestoroch Kúrie Mórica Beňovského vo Vrbovom, súčasťou vernisáže bude aj prednáška o histórii mesta a najdôležitejších medzníkoch jeho vývoja,
- propagácia mesta Vrbové ako hodnotnej súčasti Trnavského samosprávneho kraja,
- rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom fotografií, ktoré sa stanú súčasťou kalendára a budú umiestnené aj na webovej stránke mesta https://www.vrbove.sk/,
- posilnenie a propagácia mesta a posilnenie vzťahu Vrbovčanom k mestu ako svojmu rodisku.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na riešení projektu sa budú podieľať členovia združenia (riadenie projektu, propagácia a PR, zabezpečenie vernisáže), doc. Ján Višňovský, ktorý je poslancom MsZ vo Vrbovom a pedagógovia a študenti FMK UCM v Trnave (tvorba fotografií, grafické práce, zalomenie).

 

 

 


Rozpočet - 2 700 eur Hodnotenie členov DF - 57/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram