Gymnazisti, hor sa na bicykel!

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnáziu Imre Madácha s VJM Šamorín - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete a Somorjai Madách Imre Gimnáziumban

 

Názov projektu: Gymnazisti, hor sa na bicykel!

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šamorín, areál gymnázií (M. R. Štefánika - slovenské a I. Madácha - maďarské), adresa: Slnečná 2 (vlastník: Trnavský samosprávny kraj, LV: 1062)

 

Stručná anotácia projektu: Bicykel. V mestečku Šamorín ideálny pomocník do školy. Von z áut rodičov, znížme ranný dopravný chaos okolo škôl, podporme cyklistickú dopravu bezpečným prístreškom, vybudujme uzavretý priestor pre uloženie 100 byciklov! To je spoločným cieľom dvoch gymnázií, maďarského a slovenského v jednej budove. Uchádzame sa o financie len na materiál, ostatné vykonajú šikovné ruky dobrovoľných rodičov.

 

Popíšte svoj projekt: Šamorín je ideálne mestečko pre cyklistickú dopravu: 12 tisíc obyvateľov, nič nie je ďaleko, obzvlášť školy, ktoré sú všetky do max. 15 minút od ktoréhokoľvek kúta mesta.

 

Napriek tomu, školáci si radi sadajú do áut svojich rodičov. Možno aj preto, že škola bohužiaľ nedisponuje vhodným priestorom na uskladnenie bicyklov počas vyučovania (viď. priložené foto). Preto oproti tomu aby sa pekne kotúľali ráno do škôl, ich rodičia vytvárajú dopravné zápchy pred nimi.

 

Naša škola – pri ktorej aktívne funguje komunita rodičov ktorá podala tento projekt – sú dve v jednom: gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, a má dokopy 450 žiakov. V pekný deň obyčajne napočítame do 50 bicyklov pred budovou.

 

Prieskum organizovaný študentmi školy potvrdil, že tento počet by sa zdvojnásobil, ak by bol k dispozícii zastrešený, uzamykateľný, bezpečný prístrešok na bicykle.

 

Tak vznikol náš projekt: Gymnazisti, hor sa na bicykel!

 

Motivovaní enormnou podporou komunity rodičov pri predchádzajúcom projekte (rekonštrukcia chemickej učebne) sme sa pustili do prípravy. Prvé informácie neboli povzbudivé: renomovaná firma z oblasti cykloprístreškov nám  vypracovala ponuku v troch alternatívach z ktorých najlacnejšia (nesplňujúca naše základné kritériá) bola za 26 tisíc EUR, a najprepracovanejšia za 65 tisíc EUR. Ani jedna není v takejto forme pre nás priechodná. Cítime sa byť dostatočne odvážni a schopní na to, aby sme sa pustili do toho svojpomocne.

 

Už máme pripravený projekt na stavebné povolenie (vypracovaný rodičom – architektom / stavebným inžinierom, bez nároku na honorár), ktorý v priebehu vyhodnotenia tejto výzvy už bude podaný na miestnom stavebnom úrade. Máme podrobný rozpis materiálu na základe ktorého si vyžiadame cenové ponuky (naše predbežné výpočty hovoria o celkových nákladov okolo 12 tisíc EUR). Túto sumu dajú dokopy dve komunity: maďarské a slovenské združenie rodičov. O časť týchto nákladov žiadame Vašu podporu. Bude to historicky prvý spoločný projekt dvoch komunít (už bolo načase).

 

Pri realizácii projektu – vybudovaní cykloprístrešku – ako sme už spomínali, sa spoliehame na podporu komunity rodičov žiakov školy, ktorí už dokázali súdržnosť, ochotu a schopnosť pridať svoje k dielu. Veď v škole o 450 žiakov sa nájde dobrý stavebný inžinier, stolár, tesár a murár, no a pár pomocníkov, ktorí spoločne dotvoria dielo. Prispeje to k rozvoju a posilneniu už existujúcej komunity rodičov a – v prípade úspechu projektu – určite pomôže vo formovaní iných komunít a pri realizácii iných projektov tejto alebo inej komunity.

 

Veľký potenciál projektu vidíme v tom, že nájdeme alternatívne spôsoby realizácie takýchto projektov - máme v pláne ušetriť až 75% nákladov na vybudovanie cykloprístrešku pre 100 bicyklov pred školou. Tento náš cieľ je výzvou pre nás aj pre ostatných, ktorí by nás v budúcnosti radi nasledovali.

 

Cieľová skupina – žiaci školy – už boli zapojení do projektu s tým, keď pripravili prieskum, aký by bol záujem jazdenia do školy bicyklom v prípade, ak by pred školou stál uzamykateľný, počasiu odolávajúci, bezpečný cykloprístrešok. (výsledok: zvýšil by sa počet na dvojnásobok). O ďalšom zapojení študentov do priebehu realizácie projektu diskutujeme s vedením školy. Ich ďalšie aktívne zapojenie by prispelo k vytvoreniu osobného vzťahu žiakov k projektu (je to niečo, na čom som sa tiež spolupodielal), a neskôr - keď opustia školu alebo sa vrátia ako rodič – k ich pozitívnemu vzťahu ku komunite rodičov.

 

Veríme, že náš projekt svojou originalitou v novom prístupe spôsobu realizácie (svojpomocné zapojenie komunity oproti získavaniu financií pre realizáciu „na kľúč“) je prínosom niečoho nového do našej lokality (pre ostatné školy v meste), bude dobrou reklamou pre ňu, pre župu a jej participatívny rozpočet a dúfame, že zaujme aj vedenie mesta natoľko, aby sa pridalo k podpore projektu.

 

Ďakujeme, že sa aj takýmto veciam venujete a získavate našu podporu v tejto aktivite aj do budúcna.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Konkrétnym výsledkom projektu bude uzamykateľný, prestrešený priestor rozmerov 6 x 18 m postavený pred budovou školy, slúžiaci na bezpečné uloženie 100 bicyklov pre žiakov školy.

Prístrešok bude z drevenej konštrukcie (tvrdého dreva) opatrenej ochranným lakom, a pri dobrom zaobchádzaní môže slúžiť žiakom niekoľko desiatok rokov. Vybavenie prístrešku sa môže v budúcnosti rozšíriť o bezpečnostné prvky, ako kamery, zámok na čipovú kartu, osvetlenie atď.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie projektu sa aktívne zapoja žiaci a učitelia školy (500 osôb), rodičia dobrovoľníci (25-40 osôb), miestny podnikatelia podporovatelia (15 osôb) a konieckoncov aj všetci rodičia združení (850 osôb).
O konkrétnom zapojení žiakov do priebehu realizácie projektu diskutujeme s vedením školy. Ich ďalšie aktívne zapojenie by prispelo k vytvoreniu osobného vzťahu k projektu (je to niečo, na čom som sa tiež spolupodielal), a neskôr - keď opustia školu alebo sa vrátia ako rodič – k ich pozitívnemu vzťahu ku komunite rodičov.
K získaniu čím viac podporovateľov v internetovom hlasovaní o projektoch samozrejme zapojíme žiakov a učiteľov školy so svojimi osobnými účtami na sociálnych médiách.
Verejnosť plánujeme informovať prostredníctvom miestnych elektronických médií (šamorínčan.sk, somorja.sk) alebo miestneho časopisu „Šamorín a okolie / Somorja és vidéke“ ako aj na webových stránkach škôl (madach.edupage.org a gymmrssam.edupage.org).

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - 2.-3. Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram