Futbalová mládež Matúškovo

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: Rodičia malých futbalistov OFC Matúškovo

 

Názov projektu: Futbalová mládež Matúškovo

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v Matúškove, na futbalovom ihrisku, ktoré je majetkom Obce Matúškovo.

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je pritiahnuť mládež našej dediny. My, rodičia detí vieme, že naše deti každé poobedie počas školy a celé prázdniny trávili na ihrisku. Uvedomujeme si ich záujem o túto aktivitu a preto by sme ich radi podporili. Ich výsledky v súťažiach sa postupne zlepšujú, radi by sme preto posilnili ich sebavedomie a súdržnosť opravou futbalového a volejbalového ihriska.

 

Popíšte svoj projekt: Máme zato, že do minulého roka, kedy sa zmenilo vedenie futbalového klubu sa deťom nášho klubu nevenovala dostatočná pozornosť. O tomto svedčí aj skutočnosť, že kým pri prebratí klubu sme mali 7 detí, dnes je ich už 30. A tak dnes už my, rodičia, nové vedenie OFC Matúškovo, stojíme pred otázkou ako posilniť sebavedomie našich malých hráčov.

 

Myslíme si totiž, že ak naše deti budú mať pocit, že ich podporujeme, že sme na nich hrdí, prekonajú sami seba a tento fakt sa odrazí aj na ich výsledkoch. Radi by sme im preto týmto projektom zabezpečili vyhovujúce podmienky na trávenie ich voľného času. Tento projekt je iniciatívou nás, rodičov, nového vedenia, ale aj ostatných obyvateľov našej malej dediny. Zároveň by sme však pre posilnenie súdržnosti celej našej komunity radi zorganizovali brigádu, na ktorej by sme obnovili zábradlie okolo ihriska, zabezpečili stojan na bicykle, zrevitalizovali ihrisko na plážový volejbal. Ihrisko plážového volejbalu je zarastené schátralé, zdevastované, viac ako desať rokov sa na ňom nehral volejbal. Všetky práce by sme prevádzali vo forme brigády spoločne, rodičia s deťmi.

 

Náš projekt po prvotnom prekvapení Obec Matúškovo víta. Už 6.4.2019 sa uskutoční prvá brigáda pri našom ihrisku, ktorú organizovalo OZ Templars Slovakia. Tejto sa zúčastnili tak Obecný úrad, občania, dobrovoľníci ako aj my dospelí a naši futbalisti. Sme presvedčení, že spoločnými silami vrátime Matúškovu krásne ihriská, na ktorom vyrastú šikovní mladí športovci.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Stretnutie za účelom prezentácie nášho zámeru
Brigáda za účelom skrášlenia ihriska 80 účastníkov
Slávnostné odovzdanie futbalového a volejbalového ihriska deťom a následný piknik

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do brigády budú zapojení okrem nás, rodičov, obyvateľov dediny, aj celý klub OFC, tzn. že prípravka, žiaci a A team. Aby sa však zvýšil pocit podpory a súdržnosti celej našej dediny, radi by sme na brigádu pozvali aj Obecný úrad v Matúškove a ostatné športové kluby a združenia.

 


Rozpočet - 2 800 eur Hodnotenie členov DF - 97/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram