Florbal pre všetkých

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: OSDS Fitness centrum Červeník o.z.

 

Názov projektu: Florbal pre všetkých

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Obec Červeník, priestory obecného úradu, adresa: Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník, školské ihrisko obce Červeník

 

Stručná anotácia projektu: Akcia "Florbal pre všetkých" chce priblížiť tento krásny šport širokej verejnosti z Červeníka a širokého okolia. Účastníci si vyskúšajú základné zručnosti na rôznych stanovištiach a zároveň budú súťažiť o skvelé ceny. Z dlhodobého hľadiska, hľadáme nové talenty a rozširujeme hráčsku základňu o nových členov, ktorí budú spolu s nami reprezentovať naše okolie vo florbalovej lige doma a v zahraničí.

 

Popíšte svoj projekt: Akcia vytvorí možnosť zmysluplného využitia voľného času pre širokú verejnosť.Vytvorí materiálne podmienky na dlhodobé zabezpečenie týchto aktivít, prostredníctvom ktorých sa vytvoria možnosti na tvorbu zdravých športových návykov, tvorbu nových kamarátstiev, a možnosti rozšíriť kolektív florbalovej komunity v našej obci a širokom okolí.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
predpokladáme že akcie sa zúčastní približne 100 ľudí, z toho aktívny hráči, ale aj nové nádejné talenty akciu zabezpečí približne 10 dobrovoľníkov, ktorý budú na jednotlivých stanovištiach a zabezpečia tvorbu stanovíšť, upratovanie ...

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Pri príprave podujatia nám budú pomáhať naši rodičia, spoluhráči s florbalového tímu, obec Červeník poskytnutím priestorov a ostatní dobrovoľníci

 


Rozpočet - 4 501 eur Hodnotenie členov DF - 93/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram