ekoDOMček

Dátum: 21 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4, Skalica

 

Názov projektu: ekoDOMček

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný:

1. Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica - prípravná časť projektových aktivít a vzdelávacích aktivít
2. VD Gabčíkovo - vzdelávacia časť aktivít
3. Františkánska záhrada v Skalici - realizačná časť aktivít
4. Prírodné lokality v regióne Skalica - Zlatnícka dolina, Skalické rybníky, Vintoperk - edukačná a realizačná časť ekoaktivít

 

 

Stručná anotácia projektu: Ekodomček je projektom, prostredníctvom ktorého chceme osloviť domácnosti rodín rodičov a detí v Skalici a okolitých obciach. Naše deti si v uplynulých rokoch osvojili princípy minimalizácie odpadu, čistenia prírody, a v súčasnosti sa venujú novým „zero waste“ aktivitám. Tieto chceme využiť na to, aby sa ešte viac obyvateľov nášho regiónu stalo priateľskými k životnému prostrediu.

 

 

Popíšte svoj projekt: Projekt „ekoDOMček“ je aktivitou, cieľom ktorej je preniesť návyky o triedení a minimalizácii odpadov do čo najväčšieho počtu domácností v meste Skalica a jeho okolí. Naše deti sa už v septembri 2018 počas víkendu keď sa konali Skalické dni rozhodli propagovať tieto aktivity aj u širšej verejnosti. S pomocou rodičov (našich členov) si nacvičili hudobno- dramatické pásmo s ktorým vystúpili vo Františkánskej záhrade. Hudobnou formou sa snažili osloviť divákov, aby nekupovali zbytočne veci, ktoré nepotrebujú,alebo použijú len jeden krát, napr. plastové poháriky, ktorých bolo na Skalických dňoch použitých veľmi veľa. Rodičia spolu s deťmi a dobrovoľníkmi zo Súkromnej základnej školy v Skalici inštalovali „ekostánok“. V ňom deti poúčali okoloidúcich ako nakupuje „zodpovedný“ a ako nakupuje „nezodpovedný“ spotrebiteľ. Deti zadávali okoloidúcim ekologické otázky a za správne odpovede ich odmeňovali vlastnoručne ušitými textilnými taškami na nakupovanie (napr. zo starých záclon na nákup ovocia a zeleniny).

 

V marci 2019 pokračovali so zapojením rodičov s aktivitami „výmenná burza kníh“ a SWAP – výmenná burza oblečenia, ktoré sa realizujú s cieľom „dať veciam druhú šancu“. Budú ešte robiť vzdelávacie činnosti a projekty ku Dňu vody, a iné, pri ktorých im budú okrem učiteľov ZŠ pomáhať skúsení lektori z environmentálneho centra, ktorí im zážitkovým spôsobom sprostredkujú vedomosti a praktické zručnosti.

 

Pre deti bude odmenou dobrý pocit a ekologická exkurzia na sústavu vodných diel Gabčíkovo s prehliadkou
plavebných komôr. Počas tohtoročných Skalických dní, 20.-22.septembra, si deti opäť pripravia dramatické pásmo, doma spolu s rodičmi ušijú textilné vrecúška z použitého materiálu na nakupovanie, budú mať inštalovaný svoj ekoDOMček, na propagačné účely budú používať recyklované materiály (textil, papier) a budú oboznamovať verejnosť o svojom projekte ekoDOMček s cieľom chrániť životné prostredie vo svojom okolí. V súlade s myšlienkou minimalizácie odpadu rodičia a starí rodičia detí pripravia happening, na ktorom budú učiť deti v praktických činnostiach, ako sa môžu veci dennej potreby obnoviť a opätovne začať používať. Napr. batikovanie a maľovanie tričiek, pletenie ponožiek, voskovanie textilných obrúskov, háčkovanie a pletenie.

 

Výstupom projektu budú kvantitatívne ukazovatele ako počet zapojených detí a rodičov do aktivít projektu, počet návštevníkov ekoDOMčeka počas Skalických dní 2019, atď. a do blízkej budúcnosti zníženie produkcie odpadu v domácnostiach v Skalici a okolitých obciach.

 

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
6 rodičov bude tvoriť realizačný tím projektu a bude s deťmi plánovať a pripravovať aktvity
40 detí bude zaškolených na propagáciu triedeného zberu a na oslovovanie verejnosti na aktívne zapojenie sa do týchto aktivít
45 detí a rodičov s zúčastní exkurzie na Vodné dielo Gabčíkovo
140 detí bude realizovať ekoaktivíty v blízkom regióne - Zlatnícka dollina, Skalické rybníky, Vintoperk pod vedením skúsených ekolektorov

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Klub priateľov dobrej nátury - neformálne združenie rodičov a priateľov školy pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica - rodičia sa budú zapájať pri organizovaní podujatí pre verejnosť aj pri vzdelávaní a príprave detí rodičia budú spolu s deťmi dokumentovať priebeh projektu a zverejňovať aktuálne informácie na webe a facebooku školy a tieto zdieľať na svojich profiloch
Školský časopis Štvorlístok - deti budú formou reportáží oboznamovať žiakov celej školy o priebehu projektu, akciách a "výskume"
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica - poskytne priestory na vzdelávanie detí a pedagogický dozor počas voľnočasových aktivít
o medializáciu aktivít projektu požiadame Mestskú televziu v Skalici, regionálny infromačný portál http://zahorie.sk/ a ďalšie
na akcie pre verejnsoť budeme pozývať zástupcov mesta Skalica a okolitých obcí a zástupcov TTSK

 

 

 


Rozpočet - 2 360 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram