Dokončenie pietneho, oddychového a vzdelávacieho miesta

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Svetlo nádeje

 

Názov projektu: Dokončenie pietneho, oddychového a vzdelávacieho miesta

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Pietna ulička v Mestskom parku Piešťany, bývalý Teplický cintorín

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom je skompletizovať pamätné miesto bojovníkom za slobodu a prenasledovaným totalitnými režimami Antonovi Srholcovi a Ysacharovi Schlomo Teichtalovi umiestnením pamätníka osobnostiam, ktoré boli tiež perzekvované a spojené s Piešťanmi: Jozefovi Bučkovi, Alexandrovi Baricovi, Štefanovi Dlháňovi a ďalším. Spája ich to, že sa podielali na odovzdávaní vzácneho duchovného dedičstva a boli za to prenasledovaní. Chceme,aby pamätníky v prostredí mestského parku na bývalom Teplickom cintoríne spolu tvorili príjemné pietne, oddychové i vzdelávacie miesto. Súčasťou týchto pamätníkov sú aj informácie o obetiach vojen, lavičky na sedenie a zeleň. Na tomto pietnom mieste by sa okrem spomienkových slávností mohli konať aj vzdelávacie podujatia a prednášky pre mládež i ďalšiu verejnosť.

 

Popíšte svoj projekt: Toto miesto by spĺňalo aj pôvodný ekumenický rozmer, keďže pamätníky by boli venované všetkým hrdinom, ktorí pochádzali z rôznych cirkví i náboženstiev, ktoré tvorili našu kultúru. Anton Srholec bol rímsko-katolícky kňaz, Ysachar Schlomo Teichtal bol židovský rabín a Jozef Bučko, Alexander Barica a Štefan Dlháň boli evanjelickí farári. Chceme, aby sme aj týmto projektom prispeli k osvetovej činnosti a zasadzovali sa o boj proti nenávisti a extrémizmu v súčasnosti. Tí, čo sú do projektu zapojení, spája túžba po uctení si osobností, odovzdávanie duchovných hodnôt pre budúce generácie i po skrášlení nášho prostredia.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Plánujeme organizovať osvetovú činnosť, aby sa ľudia bližšie zoznámili s naším projektom i so spomínanými osobnosťami prostredníctvom prednášok i prostredníctvom webu.

 

 


Rozpočet - 5 800 eur Hodnotenie členov DF - 85/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram