Do škôlky bezpečne a zdravo

Dátum: 21 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Rodičovské združenie pri materskej škole, Dr. Clementisa , Skalica

 

Názov projektu: Do škôlky bezpečne a zdravo

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Materská škola Dr. Clementisa 59, Skalica- školský dvor

 

Stručná anotácia projektu: Šport a pohyb patria k životu detí i dospelých.Deti sú však najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky a pády na bicykloch,kolobežkách, korčuliach,ale aj neznalosť základných dopravných pravidiel sú najčastejšími prípadmi úrazov našich najmenších.Poďme deťom dopriať pohyb a popri tom ich naučme dodržiavať pravidlá v cestnej premávke.Spojme tak príjemné s užitočným.Pre naše deti.

 

Popíšte svoj projekt: "Do škôlky bezpečne a zdravo" - zámerom projektu je motivovať deti a rodičov, aby vymenili motorové dopravné prostriedky za bicykle a kolobežky a viedli tak deti k zdravému životnému štýlu.Vytvorením dopravného ihriska si budú môcť deti aj návštevníci vyskúšať jednoduché dopravné situácie, naučia sa základné vedomosti o cestnej premávke a jazde na bicykloch a odrážadlách /menšie deti/.Našu materskú školu navštevujú aj deti z detského domova v Skalici a deti z margelizovaných a sociálne slabších skupín a tak veríme, že aj pre pre nich bude dopravné ihrisko inšpiráciou a možnosťou nadväzovať nové priateľstvá,vytvoriť si kladný vzťah k športovaniu a naučiť sa ovládať základné pravidlá cestnej premávky.

 

Dopravné ihrisko využijú aj deti s kočiarikmi, aby sa už v útlom veku naučili správať sa bezpečne a zodpovedne. Mesto Skalica sa vyznačuje svojou bohatou históriou a tiež krásnou okolitou prírodou. Na jej spoznávanie využívajú celé rodiny alternatívne spôsoby prepravy - bicykle. Je preto dôležité, aby si už aj deti v rámci dopravnej výchovy v materskej škole osvojovali základy bezpečnosti na cestných komunikáciách, aby takýto výlet do prírody, za poznávaním krás nášho kraja, bol pre deti prínosom a nie trpkou skúsenosťou z pádu či dopravnej nehody.

 

Vybudovaním takéhoto dopravného ihriska vytvoríme predpoklady pre pokračovanie našej myšlienky - bezpečne a zdravo aj pre deti, ktoré budú materskú školu navštevovať v budúcich rokoch. Nakoľko sa naša materská škola nachádza na sídlisku, kde je absencia akéhokoľvek detského ihriska /dopravného tiež/, vybudovaním tohto projektu sa v nie malej miere zaktivizujú existujúce komunity, ktoré existujú v blízkom okolí. Projekt vybudovania dopravného ihriska je zameraný na cieľovú skupinu detí 2,5 - 6 rokov a rodičia týchto detí sa budú spolupodielať na uskutočňovaní tohto projektu.

 

Aj keď sa v materskej škole bezpečnosti v cestnej premávke venuje nie málo času prostredníctvom plnenia výkonových štandardov v oblasti dopravnej výchovy, deti nemajú možnosť vyskúšať si v praxi vedomosti, ktoré nadobudli vo výchovno-vzdelávacom procese.Poriadaním súťaží a rôznych vedomostných kvízov o doprave a dopravnej výchove s deťmi z iných materských škôl, z Centra pre ochranu detí a rodinu a aj detí z margelizovaných skupín chceme všetkých zaujať a hlavne motivovať, aby svoju bezpečnosť v cestnej premávke nebrali na ľahkú váhu a pristupovali k nej zodpovedne.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
20 dobrovoľníkov
10 pracovníkov materskej školy
6 dopravných značiek
4 stojany na bicykle
50 návštevníkov denne

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Pomoc rodičov detí materskej školy pri základných výkopových prácach
Členovia občianskeho združenia - osadenie dopravných značiek
Pracovníci materskej školy - zabezpečenie občerstvenia, organizovanie brigády
Článok na stránke materskej školy, na stránke Mesta Skalica
Video dokument v lokálnej televízii

 


Rozpočet - 5 580 eur Hodnotenie členov DF - 89/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram