Dni vody a obce

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: MUDr. Oľga Novotná

 

Názov projektu: Dni vody a obce

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kvetoslavov

 

Stručná anotácia projektu: Pri príležitosti 790. výročia našej obce by sme chceli oživiť tradíciu dňa obce a zasvätiť ho nášmu najväčšiemu prírodnému bohatstvu - vode, kedže sa nachádzame v srdci Žitného ostrova. Prostredníctvom najväčšej komunitnej akcie v obci chceme upriamiť pozornosť verejnosti na alarmujúci stav ohrozenia vody.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je prostredníctvom kultúrneho podujatia prepojiť komunity jednotlivých suburbánnych obcí v tomto regióne. A jednou z vecí, je aj deň obce, ktorý kedysi zvykli sláviť. Prostredníctvom takmer zabudnutej tradície sa pokúsime prepojiť pôvodných a novoprisťahovaných obyvateľov. Aby sme obyvateľom priblížili históriu Kvetoslavova a mnohým oprášili spomienky, v spolupráci s amatérskym fotografom Rudolfom Puss-om pripravujeme fotografickú výstavu „Kvetoslavov vtedy a teraz“, kde budú použité fotografie z rokov 1950 – 2020. Aby sme interaktívne zapojili čo najviac návštevníkov, pripravujeme malé súťaže.

Druhým, avšak nemenej dôležitým cieľom je zvýšenie ochrany vody na Žitnom ostrove a implementácia metód v praxi. Environmentálne témy sú v súčastnosti síce veľmi diskutované, ale nepritiahnu masy. A to chceme dosiahnuť pomocou prednášok realizovaných poprednými odborníkmi na tému ochrany vody, edukačných materiálov a posterov s kultúrnym pozadím formou koncertov a vystúpení. Nadviazali sme spoluprácu s OZ Za našu vodu, ktoré pripraví výchovno-vzdelávaciu rovinu akcie. Pre deti bude pripravené divadelné bábkové predstavenie ako aj stánky, kde si môžu vyskúšať rôzne jednoduché fyzikálno-chemické pokusy s vodou.

Podujatie v spolupráci s obcou organizuje občianska iniciatíva Kvetoslavov pre rodiny, ktorá sa sformovala na jar v roku 2018 za účelom zabránenia výstavby Obaľovačky živičných zmesí (asfaltáreň) v katastri obce Kvetoslavov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Na realizácii projektu sa bude podieľať celá komunita v spolupráci s obcou Kvetoslavov a občianskou iniciatívou Kvetoslavov pre rodiny
nadviazali sme spoluprácu s OZ Za našu vodu
oslovená bude komunita obcí horného žitného ostrova : Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Miloslavov, Mierovo, Hubice, Veľká Paka, Lehnice
okrem propagácie na sociálnych sieťach boli oslovení televízni redaktori, dla ktorých je jedinečnosť projektu vhodná na reportážne spracovanie

 

 

 


Rozpočet - 7 150 eur Hodnotenie členov DF - 74/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram