Divadlo aj na vidieku

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Divadlo Yarmat, o.z.

 

Názov projektu: Divadlo aj na vidieku

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Dolné Orešany - súkromný objekt

 

Stručná anotácia projektu: Kultúrne aktivity na vidieku - od roku 2012 poriada Divadlo Yarmat kultúrne podujatia v Dolných Orešanoch. Konajú sa najmä workshopy pre deti a mládež a divadelné predstavenia hosťujúcich divadiel, divadlo tvorí vlastné divadelné predstavenia určené širokej verejnosti. Program navštevujú obyvatelia obce aj okolia. Kultúrne podujatia zvyšujú úroveň kvality života ľuďom na vidieku.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt zahŕňa činnost Divadla Yarmat, predovšetkým divadelné a hudboné vystúpenia a workshopy realizované v Dolných Orešanoch. Do priestorov Divadla Yarmat sú pozývaný umelci zo Slovenska aj zo zahraničia už od roku 2012, od roku 2017 tvorí divadlo s profesionálnymi umelcami aj svoje vlastné predstavenia. Obyvatelia obce aj okolia navštevujú programy, ale vzhľadom na kapcitu a ceny vstupného nieje možné program udržať a rozšíriť bez príspevkov z verejných zdrojov. V rámci projektu dôjde k rozšíreniu možností kultúrneho vyžitia najmä pre mladých ľudí, ktorí nemajú v obci ponuku nijakých konkrétnych aktivít. Aktuálne už 3 roky pokračuje organizácia medzinárodných divadelno-pohybových workshopov, ktoré divadlo dotuje zo súkromných zdrojov.

 

Návštevníci husťujúcich podujatí prispievajú na realizáciu dobrovoľnými príspevkami. Projekt činnosti divadla je realizovaný ako súkromná aktivita ľudí, ktorí sú členmi združenia Divadlo Yarmat - sú to tvorcovia divadelných projektov, napríklad herečka Daniela Gudabová, herec a organizátor Vít Bednárik, dramatik, spisovateľ a režisér Dušan Vicen, divadelná producentka Dagmar Bednáriková a ďalší, všetci majú dlhoročnú skúsenosť v odbore, v Dolných Orešanoch vyše 6 rokov.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
8 divadelných predstavení (pre dospelých, pre deti / pre rodiny, špeciálne predstavenia pre mládež)
2 koncerty (pre mládež a dopspelých)
2 workshopy pohybového divadla pre deti a mládež

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Divadlo využíva na propagáciu akcií webovú stránku aj sociálne siete, ďalej miestny rozhlas, plagáty a osobný kontakt s obyvateľmi v okolí.

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - 96/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram