Detské tréningové trasy pre orientačný beh v parku

Dátum: 24 apríla, 2019

Názov predkladateľa: ŠBR Piešťany

 

Názov projektu: Detské tréningové trasy pre orientačný beh v parku

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v mestskom parku v Piešťanoch medzi futbalovým štadiónom, Domom umenia a Kinom Fomtána. Štart bude pri futbalovom štadióne.

 

Stručná anotácia projektu: Jedná sa o výstavbu areálu s dvomi pevnými trasami orientačného behu určený hlavne pre deti, ale aj pre širokú verejnosť. Tu sa môžu naučiť, čo je to orientačný beh a zároveň si ho aj vyskúšať.

 

Popíšte svoj projekt: Máme záujem vybudovať informačnú tabuľu na štarte, kde bude popísaný orientačný beh ako šport, aj celý areál, ktorý bude situovaný v mestskom parku v Piešťanoch. Pozostávať bude z dvoch trás s pevnými kontrolami, ktoré budú účastníci môcť nájsť na základe mapiek, ktoré si vyzdvihnú v blízkom bufete na futbalovom štadióne. Týmto projektom nielen sprístupníme netradičný šport pre širokú verejnosť, ale aj zábavnou formou privedieme deti, ako aj dospelých k aktívnemu tráveniu času v parkovom prostredí.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
predpokladaný počet návštevníkov - 20 týždenne

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
pomocou sociálnych sietí zapojíme do relizácie aktívnych obyvateľov Piešťan a športovcov
spolupracovať budeme s futbalovým klubom, ktorý má v prenájme susedný areál futbalového štadióna

 


Rozpočet - 1 350 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram