Detské ihrisko

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Mateja Korvína s VJM - Šamorín

 

Názov projektu: Detské ihrisko

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šamorín

 

Stručná anotácia projektu: Detské ihrisko má v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Súčasne školské detské ihrisko si vyžaduje neodkladnú rekonštrukciu, je zastarané a hlavne je nevyhovujúce po stránke bezpečnosti. Zničené časti je potrebné odstrániť, obnoviť fungujúce dielce, a vybudovať novú modernú zostavu. Žiaci nemajú možnosť sa bezpečne pohybovať na školskom dvore, čím sú žiaľ obmedzovaní vo svojich voľnočasových aktivitách. Rodičovská rada sa rozhodla zmeniť tento stav k lepšiemu a zabezpečiť bezpečné a čisté prostredie v ktorom sa deti môžu slobodne pohybovať. Aktivity v exteriéri sú rovnako dôležité, ako vzdelávanie v interiéri, čím by sme prospeli k celkovému vývoju žiakov.

 

 

Popíšte svoj projekt: Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia pôvodného školského detského ihriska a vybudovanie nového moderného ihriska. Chceme vytvoriť podmienky na bezpečné trávenie voľného času detí prostredníctvom vytvorenia ihriska, ktoré bude bezpečne plniť nielen funkciu zdroja
zábavy, ale i i výchovno - vzdelávaciu funkciu. Do projektu sú zapojení rodičia, pedagógovia, a ľudia zo Šamorína a okolia, ktorí boli oslovení a ochotní pomáhať v realizácií. Mnohí z nich sú už bývalí žiaci, ako i rodičia budúcich žiakov. Jedná sa o viacgeneračný a dlhodobý projekt nielen pre momentálne detí ale aj pre budúcu generáciu. Ručné, zemné práce sú finančne veľmi náročné, preto ich budú vykonávať práve títo rodičia, pedagógovia, priatelia školy aby tým odľahčili školu od náročných výdavkov.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Rodičovské združenie oslovilo pedagógov, rodičov, členov školskej rady, mesto Šamorín, bývalých žiakov školy, rodičov budúcich žiakov, ľudí zo Šamorína a okolitých obcí.

 

 

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - 77/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - 1 099 Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram