„Detské ihrisko pri ovocných stromoch“ v obci Kyselica

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Katarína Kajdacsyová

 

Názov projektu: „Detské ihrisko pri ovocných stromoch“ v obci Kyselica

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kyselica

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je vytvoriť v našej obci verejné hracie miesto pre deti, kam budú deti denne radi chodiť a socializovať sa s rovesníkmi v tieni kvitnúcich a plodiacich ovocných stromov. Tu sa budú posilňovať komunitné vzťahy a získavať spoločné zážitky na celý život.
Našim zámerom v budúcnosti je aj vytvoriť edukačné tabule s názvami vegetácií.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vytvoriť v našej obci verejné hracie miesto pre deti, kam budú deti denne radi chodiť a socializovať sa s rovesníkmi v tieni kvitnúcich a plodiacich ovocných stromov. Tu sa budú posilňovať komunitné vzťahy a získavať spoločné zážitky na celý život.
Doteraz naša obec žiadnym detským ihriskom nedisponovala.
Cieľom navrhovaného detského ihriska nie je deti len zabaviť, ale poskytnúť im bezpečný herný priestor pre ich zábavu a rekreáciu, ktorý bude podporovať rozvoj ich pohybových schopností, silu, pružnosť, koordináciu, vynaliezavosť, fantáziu, sociálny rozvoj, zmysel pre hru a to všetko v bezpečí parku našej obce, kde žijú. Deti s rodičmi a starými rodičmi nemusia nikde za ihriskom cestovať, keď ho budú mať v obci, kde žijú. Pohyb na detskom ihrisku podporí fyzickú aktivitu a deti sa tu naučia hrať správnym spôsobom, naučia sa komunikovať a spolupracovať s ostatnými deťmi, poskytneme im tak zábavu a vzrušenie.
Šplhanie, kĺzanie, hojdanie a vyvádzanie sú aktivity, ktoré deti milujú a poriadne detské ihrisko je jednoznačne snom každého dieťaťa.
Po obvode riešeného územia plánujeme vysadiť aj rôzne ovocné stromy domácich druhov (Moruša, Marhuľa, Jabloň, Čerešňa, Hruška, Mišpula, Oskoruša, Slivka, Dula a i.), ktoré budú deťom v horúcich mesiacoch poskytovať tieň, vytvárať na ihrisku príjemnú mikroklímu a deti si budú môcť v čase zrenia stromov pochutiť na ich plodoch. Počas roka môžu pozorovať ich kvitnutie, zalistenie a zmeny štruktúry plodov.
Spoločne s odbornou firmou by sme radi pôvodnú zeleň ošetrili a záujemcov z občanov a detí žijúcich v obci aj zaškolili ako sa o ovocné stromy starať, ošetrovať ich a ako ich strihať, aby plodili. Budú tak spĺňať aj náučný charakter.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Obyvatelia ako aj široká verejnosť z okolia bude informovaná prostredníctvom webovej stránky obce Kyselica na www.obeckyselica.sk, na facebook stránke Obec Kyselica-Keszölcés, ďalej verejným rozhlasom a informačnou tabuľou v obci Kyselica. Do projektu bude zapojený DHZ Kyselica a miestny občania, propagácia bude prvá fáza, v druhej fáze budú ošetrené jestvujúce stromy v parku, v tretej fáze osadenie preliezky a detského ihriska a zároveň v štvrtej fáze bude výsadba ovocných stromov a zelene.Predpokladaný počet dobrovoľníkov bude 30 osôb.

 

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 84/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram