Deti triedia smeti

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Prírodinka

 

Názov projektu: Deti triedia smeti

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šamorín, mestské ihriská na uliciach: Dunajská, Gazdovský rad, Mestský majer

 

Stručná anotácia projektu: Na detských ihriskách v Šamoríne chýbajú smetné koše. Tie súčasné sú od jari do jesene preplnené. Navyše, sú plné odpadu, ktorý sa dá jednoducho roztriediť. Cieľom nášho projektu je osadiť na 3 mestských ihriskách nové koše na triedený odpad. Pre rodiny s deťmi chystáme aj hravé dopoludnie s témou recyklácie. Do tretice chceme spojiť ľudí, ktorým záleží na čistote nášho mesta a zorganizovať spoločné upratovanie - zber odpadkov vo vybraných lokalitách.

 

 

Popíšte svoj projekt: Projektom reagujeme na nedostatočnú kapacitu smetných košov na detských ihriskách v Šamoríne. Počas hlavnej sezóny, od jari do jesene, kedy je na ihriskách rušno, sú koše preplnené, smeti sa z nich vysýpajú na zem. Problém nie je len estetický a hygienický, ale tiež ekologický. Na mestských ihriskách neexistuje možnosť triediť odpad. Pritom práve na ihriskách sú koše preplnené odpadom, ktorý sa dá dobre roztriediť (plastové fľaše a tetrapakové obaly od rôznych nápojov pre deti, papierové obaly od sladkostí, pečiva a pod.).
Ciele nášho projektu sú:
1. Revitalizácia prostredia detských ihrísk v meste Šamorín
2. Zvýšenie povedomia o význame triedenia odpadu u detí
3. Spájanie ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí
4. Čistejšie mesto Šamorín

Na dosiahnutie týchto cieľov sme naplánovali nasledovné aktivity:
1. Osadenie smetných košov na triedený odpad
Počas leta osadíme na 3 mestských ihriskách nové smetné koše na triedený odpad. Na každom ihrisku osadíme 1 kôš s 3 nádobami (na plast, papier a zmesový odpad).
2. Hravé dopoludnie pre rodiny s deťmi
Koncom leta usporiadame podujatie pre rodiny s deťmi. Hlavným cieľom podujatia bude hovoriť s deťmi (ale aj ich rodičmi) o význame triedenia odpadu. Hravou a zážitkovou formou nám túto tému predstaví detské divadielko. O sprievodný program (napríklad swap, tvorivé dielne a pod.) sa postarajú dobrovoľníci.
3. Spoločné čistenie nášho mesta
Počas projektu zorganizujeme 2 x spoločný zber odpadkov v meste a jeho bezprostrednom okolí. Spoločne s obyvateľmi mesta identifikujeme oblasti, ktoré upratovanie najviac potrebujú. Zo spoločného zbierania odpadkov chceme po skončení projektu urobiť pravidelnú aktivitu, ktorá sa bude opakovať podľa potreby, minimálne však 4 x do roka.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: (anketa na sociálnych sieťach združujúcich obyvateľov mesta) Ktoré miesto v Šamoríne potrebuje upratať? Prostredníctvom sociálnych sietí zmapujeme názory obyvateľov a pomenujeme miesta, ktoré potrebujú veľké upratovanie. Následne zorganizujeme 2 upratovacie brigády. (výzva na FB stránke Prírodinka) Prilož ruku k dielu! Pomoc dobrovoľníkov budeme potrebovať počas organizovania Hravého dopoludnia pre rodiny s deťmi. Okrem oslovenia širokej verejnosti, chceme adresne osloviť aj mladých ľudí z Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. (článok v miestnych novinách) Prostredníctvom mestských novín informujeme obyvateľov mesta o projekte a zároveň ich pozveme k priamemu zapojeniu sa, napríklad do spoločného čistenia nášho mesta. (plagát) Pozvánku na Hravé dopoludnie pre rodiny s deťmi uverejníme aj vo forme plagátu na dostupných vývesných plochách.

 

 

 


Rozpočet - 4 750 eur Hodnotenie členov DF - 76/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram