Deň rodiny v obci Gáň

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: Rodina a priatelia o.z.

 

Názov projektu: Deň rodiny v obci Gáň

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Obec Gáň, miestna časť Brakoň detské ihrisko a priľahlé plochy

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je určený pre celé rodiny a všetky vekové kategórie. Zahájený bude celodenným kultúrno-spoločenským podujatím pod názvom "Deň rodiny v obci Gáň" miestna časť Brakoň dňa 5.7.2019. Myšlienkou OZ je podporiť posolstvo zachovania tradičnej rodiny a tak spojiť všetkých bez ohľadu na to, v akej rodine žijú.Veríme,že dosiahneme v komunite jednotnosť, súdržnosť a scelíme ju na jednu veľkú rodinu.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom je dosiahnuť inklúziu, lokálpatriotizmus, tvorivosť, nápaditosť, láskavosť, otvorenosť a súdržnosť. Uvedené podujatie chceme zachovať, ako tradičné pod názvom Deň rodiny v obci Gáň, pre obyvateľov obce a širokú verejnosť, ktoré bude na seba nadväzovať každý rok. Naše občianske združenie podporuje a chce uchovávať tradície Slovenska, pričom hlavnou myšlienkou je spájať ľudí v komunite a takto poukazovať, ako je dôležitá rodina a priateľstvo. Vzhľadom k tomu, že v tejto unáhlenej dobe trávime s rodinami čím ďalej tým menej času, rozhodli sme sa, že ho zmeníme, aby komunita v obci bola jednotná, súdržná a bola ako jedna veľká rodina.

 

Záleží nám na tom, aby naše deti vyrastali a žili v priaznivom a podnetnom spoločenskom prostredí, ktoré budú následne rozvíjať. Organizátorov spája myšlienka fungujúcej rodiny a komunity. Vedenie OZ sú aj členmi predstavenstva OZ Templars Slovakia Galanta a dlhodobo sa angažujú v organizovaní rôznych podujatiach v meste Galanta a okolí. Členská základňa je široká. Združenie disponuje kapacitami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti organizovania podujatí ako aj prácou s deťmi. Týmto podujatím chceme nadviazať na pravidelné komunitné stretnutia detí a mládeže vo forme rôznych aktivít (pohybové, umelecké, športové...).

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
predpokladaná účasť verejnosti na podujatí: 400

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
materiálnu podporu prisľúbila samospráva obce
propagáciu /letáky,plagáty/ v obci a regióne zabezpečia dobrovoľníci nášho OZ, ďalšia propagácia prebehne prostredníctvom sociálnych sietí, regionálnych TV, miestnej a regionálnej tlače
na príprave a organizovaní podujatia prisľubili účasť 4 regionálne občianske združenia / cca 20 ľudí/
prípravy podujatia sa deň pred a v deň konania zúčastní cca 25 ľudí /organizátori/

 


Rozpočet - 5 200 eur Hodnotenie členov DF - 89/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram