Deň rodiny 2020

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Centrum pomoci pre rodinu

 

 

Názov projektu: Deň rodiny 2020

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kuzmányho 9, Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Deň rodiny je celoslovenská aktivita, ktorá má spájať všetky rodiny a mottom ročnka 2020 je darujem ti čas. Deň rodiny je tak jedna veľká oslava. V Piešťanoch sa nám podarilo Deň rodiny realizovať po prvý krát v roku 2019. Pre kladné ohlasy a povzbudenia sme sa rozhodli, že podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi a podporovateľmi pripravíme aj v ďalšom roku.

 

 

Popíšte svoj projekt: Druhý ročník Dňa rodiny má význam realizovať aj preto, že spája rôzne komunity, účinkujúcich a v neposlednom rade dobrovoľníkov. Bez dobrovoľníkov by sme v minulom roku Deň rodiny nezrealizovali. Deň rodiny je podujatie kde sa stretávajú rôzne skupiny obyvateľstva od najmladších až po seniorov. Majú možnosť vidieť bohatý kultúrny a sprievodný program. Počas akcie sa majú možnosť odprezentovať naše spolupracujúce organizácie, občianske združenia či krúžky. S väčšinou ľudí úzko spolupracujeme počas celého roka - Deň rodiny tak má utužiť vzťahy, vytvoriť možnosti na nové spolupráce i doladiť tie existujúce.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Bez dobrovoľníkov to nejde tak ako to bolo minulý rok veríme, že sa zapoja aj tento rok - mladí pri súťažiach a atrakciách pre deti, starší pri príprave občerstvenia. Na realizácii spolupracujeme s miestnymi podnikateľmi, farským spoločenstvom, rehoľnou komunitou.

 

 

 


Rozpočet - 3 200 eur Hodnotenie členov DF - 83/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram