Cyklostojany pre všetkých

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Miestna akčná skupina Galanta

 

Názov projektu: Cyklostojany pre všetkých

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v meste Galanta

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom nášho projektu je osadenie cyklistických stojanov na území mesta Galanta. Po zmapovaní situácie v našom meste sme sa rozhodli vymeniť a osadiť stojany pre bicykle na miestach pred prevádzkarňami, Vlastivednom múzeu v Galante a miestach využívaných bežnými občanmi a cyklistami. Pri mapovaní situácie a riešení nášho návrhu sme vychádzali zo skúseností cyklistov, komunikácie viacerých nadšencov, Mestskej polície v Galante ako aj komunikácie s MsÚ Galanta a Technických služieb. Máme zato, že osadením rovnakých stojanov v zmysle technických predpisov v celom meste prispejeme k zjednoteniu cyklistickej infraštruktúry, ale aj k rozvoju cyklistickej dopravy.

 

Popíšte svoj projekt: Z vlastných skúseností vieme, že stojany na bicykle v našom meste si pamätajú dlhú históriu, sú zhrdzavené, povylamované, na mnohých miestach nie sú pevne ukotvené a mnohé sú nevyužívané z dôvodu ich nefunkčnosti. Napr. na Hlavnej ulici v Galante sú 3 stojany na bicykli, z toho dva sú len položené, čo znamená, že sa presúvajú podľa počasia. Tretí stojan je síce pevne uchytený, avšak kvôli svojmu charakteru je takmer nepoužiteľný pre väčšinu bicyklov. Dnes pri používaní trekových bicyklov, kotúčových bŕzd je tento stojan ako aj väčšina stojanov v meste zaradených do kategórie lámačov kolies, čím určite neprispieva k jeho funkčnému využitiu. V lokalite Vlastivedného múzea v Galante stojany na bicykle na vhodnom mieste celkove chýbajú, čo je veľká škoda, z dôvodu veľkej návštevnosti. Naším cieľom je osadiť cyklostojany jednej kategórie a to typu U v čiernom farebnom prevedení. Stojany sú po celej ploche ošetrené špeciálnou povrchovou úpravou Rilsan, ktorá je šetrná k laku bicykla a zároveň poskytuje dlhotrvajúcu ochranu proti poveternostným ako aj mechanickým vplyvom. Všetky lokality boli prekonzultované pracovníkmi Mestskej polície, ktorí túto aktivitu vítajú a samozrejme, majú snahu pomôcť pri ich osádzaní. Jednotlivé stanoviská budú osadené v spolupráci s rozličnými komunitami a občianskymi združeniami. Participovať na osádzaní a "výzdobe" stojanov budú dôchodcovia z Denného centra, Domov sociálnych služieb - s ktorými spolupracujeme, OZ Hanza, OZ Templars, OZ Zelený plán, Mestská polícia a Vlastivedné múzeum. Minulý rok sme s pomocou participatívneho rozpočtu osadili v našom meste 2 servisné stojany, ktoré sa tešia veľkej obľube medzi obyvateľmi. Tento rok by sme v týchto aktivitách chceli pokračovať, máme v pláne osadiť stojany na bicykle na ôsmych stanoviskách a tak pokračovať v rozvoji cyklistickej dopravy. Veríme, že týmto projektom upriamime pozornosť samosprávy, ktorá by vo výmene stojanov v budúcnosti mohla pokračovať.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: OZ Mas Galanta bude koordinovať celú činnosť v spolupráci s MsP Galanta, ktorá spravuje kamerový systém. Priateľské občianske združenia napr. OZ Templars a OZ Hanza budú súčinné pri osádzaní stojanov, pretore všetky stojany budú musieť byť zabetonované. Našim cieľom je zapojiť do realizácie projektu Domov sociánych služieb v Galante, DC Galanta- Švermova, OZ Zelený plán. S DSS Galanta spolupracujeme od Zbierky na tricykle, s dôchodcami od minulého roka. Na fb bude vyhlásený oznam o možnosti virtuálnej "adopcie stojanov", čo v praxi bude znamenať aktívnu pomoc pri osádzaní, pretože každé stanovisko bude osádzať v spolupráci s naším OZ iná komunita. Osádzanie stojanov. Táto aktivita bude prihlásená aj do Európskeho týždňa mobility.

 


Rozpočet - 5 100 eur Hodnotenie členov DF - 89/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - 7.-8. Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram