Cykloaktivity v prospech Galanty

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ Miestna akčná skupina Galanta

 

Názov projektu: Cykloaktivity v prospech Galanty

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v Meste Galanta.Servisný cyklostojan plánujeme osadiť počte 1 ks na Hlavnom námestí v Galante – pri Úschovni bicyklov, resp. pri mieste osadenia Cykloturistickej mapy Po stopách vodných mlynov /. Projekt máme záujem realizovať na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta. Pozemok je zapísaný u Správy katastra Galanta na LV č. 3365 ako C parc. č. 1663/1, k.ú. Galanta (814504), obec Galanta/. Druhý servisný cyklostojan plánujeme osadiť pri Správe športových zariadení Mesta Galanta, na mieste, ktoré bližšie určí Mestský úrad v Galantee, ktorý na uvedenej parcele plánuje osadiť cyklostojany. Pozemok je zapísaný u Správy katastra Galanta na LV č. 5969 ako C parc. č. 5192/3 k.ú. Galanta (814504), obec Galanta.

 

Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom nášho projektu je zvýšenie kvality existujúcej cykloinfraštruktúry, podpora rozvoja cykloturistiky a cestovného ruchu v regióne. Osadením 2ks servisných cyklostojanov v meste Galanta prispejeme k väčšej motivácii ľudí k častejšiemu využívaniu bicyklov ako dopravného prostriedku a zároveň zlepšíme podmienky cyklistov.

 

Popíšte svoj projekt: Servisné cyklostojany obsahujú potrebné náradie k rôznym drobným a nečakaným opravám, umožňujú dofúkať pneumatiky so všetkými bežne používanými typmi ventilov, ktoré dokážu zachrániť každú jazdu.Cieľom nášho projektu je zviditeľnenie nášho mesta a okolia pre turistov a zlepšenie podmienok pre cyklistov a cykloturistov. Osadením servisného cyklostojanu na Hlavnom námestí v Galante a pri Športovej hale v Galante sa zlepšia podmienky cyklistov v našom meste. Obidva servisné cyklostojany budú osadené v blízkosti cyklotrasy.

 

Súčasťou servisných cyklostojanov by mala byť ručná pumpa, 12 druhov rôznych servisných kľúčov na nastavenie bicyklov i hák na zavesenie bicykla, ktorý uľahčí manipuláciu s bicyklom pri jeho oprave. Rozpočtové náklady servisného stojanu máme podložené cenovou ponukou dodávateľa. V rámci slávnostného osadenia a odovzdania servisných cyklostojanov máme v pláne aj osvetovú a vzdelávaciu činnosť. Pri tejto príležitosti máme v pláne vyrobiť malé poučné publikácie pre deti a dospelých, z ktorých by boli zrejmé funkcie náradia, pumpy ako aj základné bezpečnostné predpisy na bicykloch a dôležité informácie týkajúce sa cyklodopravy v našom meste. Do dnešného dňa má naše občianske združenie veľmi dobrú spoluprácu napr. s Mestom Galanta, obcami Mostová, Tomášikovo, Jelka, ale aj s Mestskou políciou, MAS Dudváh, OZ Templars, OZ MrC Sereď,OCI BB, Cyklokoalícia Bratislava, ale aj SCK, ktoré túto iniciatívu vítajú a majú záujem o ďaľšiu spoluprácu.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Workshop - prezentácia servisného cyklostojanu
Objednanie servisných cyklostojanov
Povolenia k osadeniu servisných stojanov
Vytvorenie náučnej publikácie v spolupráci s Mestskou políciou v Galante
Osadenie servisných cyklostojanov
Slávnostné prevzatie servisných stojanov s praktickými ukážkami ich použitia

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Zámerom nášho projektu je zviditeľnenie nášho mesta. Do realizácie projektu budú zapojení okrem dobrovoľníkov z nášho občianskeho združenia, celá naša cyklistická komunita v našom okolí, ale aj Mestská polícia v Galante, ktorá nám pomáha so vzdelávacími aktivitami v oblasti cyklodopravy. Pravidelne spolupracujeme s OZ Templars, OZ Hanza a Mestom Galanta.

 


Rozpočet - 4 400 eur Hodnotenie členov DF - 98/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram