Cvičíme v každom veku

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: AkSen - aktívny senior o.z.

 

Názov projektu: Cvičíme v každom veku

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Seniorom už 10 rokov poskytujeme a hľadáme možnosti sebarealizácie, sebarozvoja, skvalitňovania svojho osobného života, udržania si dobrého zdravia tela, ducha i mysle.
Seniori sa aktívne zapájajú a môžu cvičiť zdravotné cvičenia, SM systém, jogu, pilates. Na udržanie tohoto trendu v súčasnosti potrebujeme do nových priestorov zlepšiť plochu, na ktorej sa cvičí. Potrebujeme pokryť plochu penovými podložkami, tzv. tatami, ktoré slúžia na izoláciu od podlahy, zaručujú bezpečnosť, znižujú riziko úrazu napr. pri neočakávanom páde na zem. Takto umožníme seniorom aj menej zdatným cvičiť, hýbať sa a zlepšovať tak kvalitu svojho života.

 

Popíšte svoj projekt: Náš projekt je dlhodobo realizovaný v podmienkach, aké nám umožňovali doterajšie priestory a finačné možnosti. Aktivity AkSenu pre seniorov v Piešťanoch sú výnimočné na Slovensku, myslíme si, že ani v jednom meste nemajú seniori tak rozsliahle možnosti svojho osobného rozvoja, možnosti starať sa o svoje zdravie a nemať pritom žiadny hendikep, ako je to práve pod záštitou občianskeho združenia AkSen. Seniori sa stretávajú, cvičia, chodia na turisitku, vzdelávajú sa, zabávajú aj kreatívne tvoria. Na všetko si postupe vytvárame podmienky vlastnými prostriedkami. Teraz však máme potrebu zabezpečiť kvalitnejšie cvičebné prostredie pre väčší počet seniorov. AkSen sa presťahoval do priestorov o.z. Apolin, do Kúpeľnej dvorany, kde využíva sálu na prezentácie, na tanec, na zábavu i šport ako je stolný tenis, interierový petang. To, čo sa ešte cvičí v starých priestoroch a potrebujeme začať cvičiť v nových priestoroch, môžeme realizovať len pomocou penovej podlahy aj v Kúpeľnej dvorane. Penová podlaha z tatami je ľahko zostaviteľná, dobre sa udržiava a je veľmi skladná. Zároveň je veľmi bezpečná, izolačná a mobilná. Náklady na ňu však prevyšujú naše možnosti a nechceme týmto nákladom zaťažiť seniorov.
Cvičením sa seniori zapájajú do aktívneho života a majú tak radosť zo svojich jesenných dní. K tomu by bolo ešte vhodné mať mobilné zrkadlá, aby sa videli, ako cvičia. Na cvičenie máme potrebné pomôcky, ako doplnok by boli vhodné balančné podložky,koordinačné pomôcky a iné pomôcky ku zdravotným cvičeniam.
Do aktívneho života tak vieme zapojiť viac ako 200 seniorov v meste Piešťany. V prípade získania prostriedkov na lektorov vieme poskytnúť cvičenie za symbolické euro a pritiahnuť tak ešte väčšie množstvo seniorov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dobrovoľníci AkSenu pomáhajú pri príprave a realizácii cvičení pravidelne.

 

 


Rozpočet - 2 400 eur Hodnotenie členov DF - 73/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram