Cvičenie pre dôchodcov - pohybom ku zdraviu

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Dôchodcovia denného centra Galanty

 

Názov projektu: Cvičenie pre dôchodcov - pohybom ku zdraviu

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Galanta

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je osadenie vonkajších outdoorových strojov na cvičenie pre seniorov. Dôchodcovia z Denného centra na Švermovej ulici svojimi aktivitami, športovou činnosťou, nordic-wolkingovými aktivitamiuž viackrát ukázali svojho športového ducha a spolupatričnosť. Opäť majú záujem o skĺbenie športového ducha, ale aj prehĺbeniu vzájomných vzťahov medzi občianskymi združeniami. Návrh osadenia vonkajších strojov na cvičenie sa stretol s veľkým záujmom dôchodcov, ktorí často majú energiu, ale neradi sa "trápia" v posilovni.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom nášho projektu je osadenie troch outdoorových strojov na cvičenie, dvoch lavičiek a sadovnícke úpravy v priestoroch denného centra na Švermovej ulici. Myslíme si, že s pomocou aktivistov z iných občianskych združení by sme dokázali osadiť stroje na cvičenie a aj lavičky na sedenie. Stojan na bicykle plánujeme osadiť s pomocou OZ Mas Galanta. Dôchodcovia z DC Švermova často realizujú rôzne športové aktivity. Táto aktivita by ukázala aj iným dôchodcom, že šport je prospešný v každom veku. Navyše mnohí dôchodcovia nemajú odvahu tráviť čas v posilovni. Nám dôchodcom je zrejmé, že kondíciu je treba udržovať v každom veku a pre seniorov je pohyb zvlášť potrebný. Zároveň, pohyb v prírode na čerstvom vzduchu bude len v prospech zdravia všetkých seniorov. Väčšina strojov funguje na princípe cvičenia s váhou tela. Je úplne jedno, či má človek 5 rokov alebo 75 rokov. Pohyb pre svoje zdravie dokáže vykonávať v akomkoľvek veku v primeranej forme. Hocijaký pohyb, ktorý starší človek robí, je veľmi prospešný pre jeho telo, hlavne pre kostro­vé svalstvo a kĺby. Nesporným benefitom je aj vitalizovanie srd­covo-cievneho systému, ktorý je u mnohých dôchodcov zanedba­ný. V každom prípade platí, že hýbať sa oplatí, možností je veľa a ľudí k tomu treba viesť a podporo­vať ich v tom. Zároveň osadením lavičiek môžu seniori pozeraním sa na tých zdatnejších a vzájomnou komunikáciou nabrať odvahu. Ľudia sú zvedaví a keď to vyskúšajú, isto dostanú chuť cvičiť aj viacerí. Týmito spoločnými aktivitami sa zároveň zatraktívni priestor denného centra.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Priateľské občianske združenia OZ Hanza, OZ Templars, OZ Mas Galanta a isto aj pracovníci MsÚ nám radi pomôžu úpravou terénu a s osadením vonkajších strojov. So sadovníckymi úpravami nám pomôžu záhradkári a OZ Zelený plán.

 


Rozpočet - 4 500 eur Hodnotenie členov DF - 74/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram