Čistý dvor, slušný dom - environmentálny projekt

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: ZMRŠ pri ZŠ Rohovce

 

Názov projektu: Čistý dvor, slušný dom - environmentálny projekt

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Rohovce

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom nášho projektu je rozvoj komunity našej obce a okolitých obcí spoluprácou na environmentálnom projekte. Stredobodom projektu bude revitalizácia školského areálu, poriadenie okolia starej nefunkčnej vodnej šachty a vytvorenie ekozáhrady. V spolupráci s rodičmi a miestnymi organizáciami postavíme altánok a umiestnime tabule v areáli s informáciami o domovskej flóre a faune. Obnovenú záhradu použijeme na zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody prostredníctvom práce s mládežou našej školy a okolitých školských zariadení formou ekoaktivít.

 

 

Popíšte svoj projekt: ZMRŠ pri základnej škole v Rohovciach sa rozhodol spustiť projekt v rámci ktorého by sme zmenili časť školského areálu na ekozáhradu. Cieľom projektu je rozvoj miestnej komunity v rámci spolupráci na environmentálnom projekte. Z areálu, ktorá je 2 hektárová zelená plocha, by sme pomocou členov združenia rodičov a členov miestneho hasičského zboru upravili ruinu starej vodnej šachty, ktorá je už dlho nefunkčná a so svojou 8 metrovou hĺbkou aj nebezpečná. Na revitalizovanej ploche by sme postavili altánok, ktorý by slúžil ako učebňa v prírode a miesto na realizáciu interaktívnych výchovno-edukačných programov s rôznou tematikou nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre detí predškolského veku našej obce ako aj susedných obcí. Spolu by to využilo 5 rôznych školských zariadení, pričom poskytovateľom programov by bola naša škola. Ďalej by sme vytvorili a umiestnili tabule s informáciami o endemických druhov fauny a flóry, rozmiestnili by sme vlastnoručne vyrobené vtáčie búdky a hmyzie domčeky. O novovytvorený areál by sme sa starali spoločne s mládežou a neustále by sme ho obohatili o ďalšie nápadné kútiky.

Aktivity v rámci projektu budú dostupné aj širšej verejnosti, okrem žiakov našej školy aj žiakom ZŠ v Blatnej na Ostrove, deťom MŠ v Báči a Trnávke. Dlhodobú starostlivosť o objekt a jeho rozšírenie o ďalšie nápadné kútiky zaručia členky ZMRŠ pri škole, ale sprístupníme ho všetkým organizáciám obce, ktoré majú zámer spolupracovať na ekovýchove obyvateľstva nezávisle od veku.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členov združenia školských zariadení ako aj členov miestnych organizácií by sme oslovili prostrednícstvom plagátov, facebooku a v rámci osobných stretnutí.
Propagovali by sme projekt a podujatia späté s ním v obecnej novine a školskom časopise.

 

 

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - 93/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 3.-6. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram