Čistý chotár 2020

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Pištáčik

 

 

Názov projektu: Čistý chotár 2020

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v 15 obciach, ktoré sú združené v OZ Podhoran, a to obce: Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek a Jablonové.

 


Stručná anotácia projektu:
Projekt aktivizuje občanov jednotlivých obcí k čistote obcí, zlepšenia stavu životného prostredia a zveľaďovania lokality, kde žijeme. Spájanie členov organizácií, všetkých občanov, deti z MŠ a ZŠ k jednotnému cieľu - čistému životnému prostrediu, udržiavaniu si svojho okolia v poriadku, bez odpadkov, k triedeniu odpadov, čistenie priekop pri cestách a skládok odpadu. Výsadba a údržba zelene. Podpora biodiverzity.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je zlepšiť kvalitu životného prostredia v regióne, kde sme v roku 2012 prišli s iniciatívou zameranou na čistotu a ekológiu. V mesiacoch apríl - jún organizujeme súťaž Čistý chotár, ktorá je zameraná na životné prostredie obcí. V súčasnej dobe, ktorá robí ľudí ľahostajných k svojmu okoliu a prírode sme sa rozhodli, skúsiť to zmeniť tou najjednoduchšou formou a to prebudením súťaživosti a zapálením myšlienky v ľuďoch z našich obcí Podhoranu so spoločným cieľom vyzbierať najväčšie množstvo odpadu z prírody našich obcí. Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už tradíciou. Zlepšenie kvality životného prostredia obcí je jeden z cieľov združenia. Súťaž prebieha v mesiacoch apríl - jún a výsledky sú vyhlásené na folklórnom podujatí "Festival Podhoran". Do súťaže sa zapájajú občania rôzneho veku, spoločenské a záujmové organizácie. Po skončení súťaže sú jednotlivé obce fyzicky skontrolované, o čom je spísaný záznam. Komisia zložená z 3 členov súťaž vyhodnotí a vyhlási 3 víťazné obce. V roku 2021 by sme vďaka finančnému príspevku chceli viacej aktivizovať aj školskú mládež (deti z MŠ) z regiónu Podhoran. V roku 2021 sa chceme zamerať na prednášky a ukážky z o včelárstva pre deti v materských školách v našom regióne, spolu s malým prezentom pre deti a školský personál vo forme včelých produktov. Pre zúčastnené obce plánujeme nákup medonosných stromov do každej obce a pre účastníkov zapojených do čistenie svojej obce multifunkčné šatky a logom Podhorannu a TTSK.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na základe výzvy uverejnenej na webovej a facebookovej stránke OZ Podhoran, iniciatívou jednotlivých starostov obcí,webových stánkach obcí,miestnym rozhlasom v obciach, plánovanie spoločných brigád organizácií pôsobiacich v obciach,aktivitami učiteľov so žiakmi v okolí škôl individuálnymi aktivitami miestnych občanov.

 

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram