Čista príroda - čisté brehy v okolí vôd

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Sereď

 

Názov projektu: Čista príroda - čisté brehy v okolí vôd

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Príbrežné časti rybárských revírov obhospodarované SRZ MsO Sereď

 

Stručná anotácia projektu: Aktívna ochrana životného prostredia a prírody okolo seba, kde trávime voľné chvíle spojené s voľnočasovými aktivitami v našom prípade v rybárčení. Chceme sa spolu s našimi členmi od mládeže až po dôchodcov, s občamni Serede a okolia sa aktívne zapojiť do ochrany a čistenia prírody od odpadu, ktorý škodí nám všetkým. Čím viac ľudí bude vedieť o tomto projekte tým viac brigádnikov získame. Sú dôležité postupne krôčky k ochrane prírody a je potrebné poukázať na priestupky voči prírode.Projekt je zameraní na likvidáciu čiernych skládok odpadu a skládok nebezpečného odpadu. Skládky sa nachádzajú na brehoch rybárskych revírov pri vodných plochách a znečisťujú prírodu v blízkosti vodných plôch.

 

Popíšte svoj projekt: SRZ Mestská organizácia Sereď obhospodaruje rybárske revíry - vodné plochy, ktoré tvoria rieka Váh, odstavne ramena a štrkoviská v katastrálnom území mesta Sereď, obce Šintava a obce Dolná Streda. My ľudia nielen rybári, zanechávame a odvážame odpad do prírody a aj k vode, kde sa pomaly rozkladá a škodí prírode. Našou snahou je zlepšiť kvalitu životného prostredia pri vodných plochách. Cieľom projektu je vyčistiť prírodu brehy vodných plôch od čiernych skládok a odpadu. Aktívnym zapojením sa do zberu odpadu bude prínosom pre čistú prírodu okolo nás. Našou snahou je zapojiť do čistenia prírody početnú členskú základňu, obyvateľov a formy pôsobiace v meste Sereď a jej okolí.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Propagácia formou plagátu Čistá príroda - čisté brehy v okolí naších vôd formou zverejnenia na webovom sídle www.srzsered.sk, facebook organizácie, vyhlásením v miestnom rozhlase mesta Sereď a v obciach Dolná Streda a Šintava, propagácia v lokálnej TV KREA.

 


Rozpočet - 2 970 eur Hodnotenie členov DF - 83/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - 1 196 Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram