Chráň prírodu už doma

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: KARPATOŠ Občianske združenie

 

Názov projektu: Chráň prírodu už doma

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Smolenice

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na vzdelávanie o dôležitosti triedenia odpadu, ktoré je spracované formou spoločenskej hry. Túto hru môžu hrať deti aj dospelí, čím sa utužujú vzájomné vzťahy a podvedome sa učia triediť odpad. Úlohou hry je vyprodukovaný odpad v domčeku, dať do správneho kontajnera.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je formou hry upozorňovať a učiť ľudí triediť odpad, čím pomáhame prírode už doma. V domácnostiach sa vyprodukuje stále viac a viac odpadu a jeho separovaním znížime záťaž na prírodu a životné prostredie. Formou hry chceme rodiny viesť k separovaniu odpadu. Do realizácie projektu budú zapojení členovia OZ Karpatoš a dobrovoľníci. S týmto projektom sa chceme zúčastniť niekoľkých spoločenských podujatí v Smoleniciach a to : Cesta rozprávkovým lesom (6.2021,2022,2023), Jarmok v Smoleniciach (8.2021,2022,2023), Letný Medokvas (8.2021,2022,2023), Jesenný Medokvas (10.2021,2022,2023), Strašidlá na Smolenickom zámku (10.2021,2022,2023), Súťaž vo varení gulášu v Smoleniciach a Jarný Medokvas.

Súčasťou projektu sú dve hry:
1.hra: V oddychových zónach budú dobrovoľníciv kostýmoch včely hrať s deťmi spoločenskú hru, kde budú mať deti za úlohu roztriediť odpad vyprodukovaný doma do správnych kontajnerov. Spoločenská hra bude mať rozmer 5x5m, v každom domčeku budú 4 figúrky (60cm). Každá bude znázorňovať určitý odpad. Cieľom hry je dostať figúrky do správneho kontajnera po vyznačenej trase. Pohyb figúrky určuje hodené číslo na kocke.
2.hra: Hráči budú fiktívny odpad triediť podľa druhu do správnych kontajnerov, pri správnom roztriedení dostanú odznak malého ochrancu prírody.
Zároveň na akciách na ktorých sa zúčastníme, budú dobrovoľníci v kostýme včely učiť ľudí a apelovať na nich, aby triedili odpad.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie projektu budú zapojení členovia OZ Karpatoš a dobrovoľníci

 

 


Rozpočet - 5 800 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram