Chceme byť dedinou mladých rodín

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Mgr. Ágnes Csiba

 

Názov projektu: Chceme byť dedinou mladých rodín

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Obec Holice, časť Čechová – Čentövá

 

Stručná anotácia projektu: Na území našej dediny sa nenachádza škola, materská škola, obchod, ani žiadna iná inštitúcia, ktorá by mohla byť priestorom socializácie detí a rodičov. Keďže v obci sa okrem rodinných domov nachádza iba cintorín, obyvatelia dediny a hlavne mladé rodiny nemajú možnosť na spoločné trávenie voľného času, a na vytvorenie kamarátskych, súdržných vzťahov. Mladé rodiny a hlavne mladé mamičky sú rozčarované z danej situácie, zdržiavajú sa hlavne vo svojich domovoch, a svoje deti vychovávajú izolovane od ostatných rodín a detí. S vybudovaním ihriska by sme chceli našu dedinu Čechovú - Čentövú spraviť príťažlivejšou pre mladé rodiny s deťmi alebo pre zatiaľ bezdetné mladé dvojice. Okrem toho by sme chceli, aby sa aj starší ľudia mohli tešiť z radosti a úsmevu svojich vnúčat.

 

 

Popíšte svoj projekt: Na základe iniciatívy mladých mamičiek našim cieľom je postavenie ihriska, na ktorom sa naše deti môžu hrať spoločne, tráviť svoj čas na bezpečnom mieste, zmysluplne, na čerstvom vzduchu. Môžu sa pohybovať dosýta, pustiť z uzdy svoju fantáziu, pričom môžu spoznávať iné deti, nadviazať kamarátstva – čo by v konečnom dôsledku slúžilo k ich lepšej socializácii.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Mladé rodiny s deťmi, bezdetné mladé dvojice

 

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 88/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - 1 480 Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram