Čerešňový sad so susedskou lavičkou v lúke, Galanta

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Zelený plán, o. z.

 

Názov projektu: Čerešňový sad so susedskou lavičkou v lúke, Galanta

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: trávnatá plocha medzi Domovom dôchodcov Patria, bytovkami West, sídl. Sever a Galantatermom

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je založiť čerešňový sad v kvetnatej lúke s netradičnou susedskou lavičkou. V susedskej zóne sídliska Sever, vznikajúceho sídliska West a blízkeho Domova seniorov Patria tak vznikne priestor pre susedské a viacgeneračné stretávanie sa ich obyvateľov. Tento projekt doplní chýbajúci prírodný verejný priestor, ktorý zároveň pomôže zlepšiť komunikáciu, spoznávanie sa, susedskú súdržnosť a vytvorí možnosť pre komunitné aktivity. Koncept ovocného sadu v kvetnatej lúke zároveň prinesie chýbajúci prírodný prvok a pomôže zlepšiť miestnu mikroklímu a biodiverzitu. Pre deti bude v sade umiestnený hmyzí domček a infotabuľa o starých krajových odrodách ovocných stromov.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je vytvoriť v zóne susedstva sídliska Sever, vznikajúceho sídlisak West a Domova dôchodcov patria verejný priestor pre generačné stretávania a spoločné aktivity.

Samotná miestna komunita (obyvatelia) bude zapojená už od začiatku vo fáze realizácie - vysadí sa 9 ovocných stromov, vyseje sa kvetnatá lúka, skonštruuje sa masívna trojramenná "Susedská lavička", umiestni hmyzí hotel ako edukatívny prvok pre deti a umiestni infotabuľa o starých odrodách ovocných stromov.

Domáce i zahraničné skúsenosti ukazujú, že práve kultiváciou verejného priestoru sa vytvárajú príležitosti na zlepšenie susedských vzťahov, znižuje sa kriminalita a priestory mestských obytných zón sa aktívne zaľudňujú. Zároveň výsadba stromov a založenie kvitnúcej lúky zlepšuje mikroklímu prostredia a zvyšuje estetickosť prostredia. Toto je hlavnou motiváciou projektu "Čerešňový sad so susedskou lavičkou v lúke, Galanta".

Víziou je vytvoriť obyvateľom/susedom chýbajúci zelený verejný priestor pod korunami stromov pre spoločný život a lepšiu mikroklímu. Podporiť vytváranie vzťahov a vytvoriť identitu tohto zatiaľ miesta. V budúcnosti by v lokalite mal vzniknúť park a toto môže byť prvá lastovička.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu sú zapojení členovia občianskeho združenia Zelený plán a oslovíme i členov spriaznených občianskych združení mesta Galanta. Projekt sa už teraz stretáva so súhlasným postojom nášho bezprostredného okolia. Na propagáciu využijeme i sociálne siete, miestne média (tlač) a naše webové stránky i stránky združení, ktoré oslovíme.

 


Rozpočet - 5 217 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram