Bezpečne od malička

Dátum: 23 apríla, 2019

Meno predkladateľa: Ján Pobjecký

 

Názov projektu: Bezpečne od malička

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Materská škola Na Výhone, Borský Mikuláš

 

Stručná anotácia projektu: Borský Mikuláš je jednou z najväčších obcí senického okresu. Z toho vyplýva aj fakt, že miestne komunikáciu sú frekventované a tým pádom aj náročnejšie na pozornosť účastníkov cestnej premávky. Najohrozenejšou skupinou sú naši najmenší, teda deti predškolského veku. Pre nich je určený náš projekt, ktorý ich hravým spôsobom naučí ako sa bezpečne správať na ceste.

 

Popíšte svoj projekt: Som poslanec obecného zastupiteľstva a zároveň predseda dopravnej komisie. Spolu s kolegami realizujeme rôzne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v obci a jedných z nich je aj môj projekt BEZPEČNE OD MALIČKA. Mojím cieľom je zrealizovať súbor aktivít pre všetky deti v miestnej materskej škole. Ich cieľom je vštepiť deťom od útleho veku základy bezpečného správania sa v cestnej premávke.
Do aktivít zapojíme učiteľky materskej školy, príslušníkov policajného zboru, dobrovoľných hasičov z obce a zástupcov vedenia obce.
Verím, že spoločnými silami aj touto cestou prispejeme k naplneniu nášho cieľa.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Nákup reflexných viest
Nákup didaktických pomôcok s tématikou bezpečnosti cestnej premávky - omaľovánky, knihy, DVD
Zorganizovanie prednášok odborníkov na bezpečnosť premávky, ktoré hravou formou priblížia deťom ako sa správať na ceste

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do aktivít zapojíme učiteľky materskej školy, príslušníkov policajného zboru, dobrovoľných hasičov z obce a zástupcov vedenia obce. Na propagáciu využijeme miestne komunikačné prostriedky - Búranské zvesti, web stránku obce, rozhlas a tiež môj facebookový profil https://www.facebook.com/Jan-Pobjeck%C3%BD-277388939558137/

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - 86/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram