AMEN SAVORE

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Centrum Koburgovo, n. o.

 

Názov projektu: AMEN SAVORE

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Projekt AMEN SAVORE je zameraný na prehlbovanie spoločenského dialógu medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou minoritou. Takýto dialóg by sme radi vytvorili prostredníctvom spoločných voľnočasových a kultúrnych aktivít. Spoločne strávený čas pri spomínaných aktivitách môže viesť k eliminácii mýtov a predsudkov, k budovaniu priateľskej atmosféry a v neposlednom rade k vytváraniu príležitostí pre deti z nízkopodnetného prostredia.

 

 

Popíšte svoj projekt: Za dva hlavné, východiskové ciele považujeme:
1 . budovanie pozitívne ladeného dialógu medzi majoritou a príslušníkmi rómskeho etnika
2. vytváranie príležitostí pre rozvoj zručností a schopností detí z nízkopodnetného prostredia za účasti nielen Rómov, ale aj nerómov

Na napĺňaní takto nastavených cieľov sa budú podieľať lektori, dobrovoľníci centra Koburgovo, rodičia detí, ktoré sa do projektu zapoja a taktiež ďalší odborníci, ktorí môžu svojimi skúsenosťami a vedomosťami posúvať deti vpred - pozitívne vzory. Našou spoločnou motiváciu sú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti práce s rómskymi deťmi a záujem podporovať tieto deti na ich životnej ceste, ktorá je často neľahká a plná rozličných bariér.
Naša činnosť by spočívala najmä v pravidelnej a intenzívnej práci na sebe samotnom. To znamená, že by sme sa pokúsili jednotlivé voľnočasové aktivity, ktorými sa deti venujú povýšiť na aktivity profesionálne. Deťom by sme so získaných finančných prostriedkov zabezpečili kvalifikovaných lektorov (podľa aktivity) spevu, tanca, hudby atď, ktorí by aktívne rozvíjali ich talent v priestoroch centra alebo na ZUŠ. Takéto pracovné nastavenie vnímame do budúcna veľmi pozitívne, nakoľko môže pomôcť rómskym deťom posilniť ich zručnosti a schopnosti, čím sa môžu stať vzorom pre ostatných a zároveň tak môžu v našej spoločnosti dokázať, že aj v deťom so sociálne slabšieho prostredia sa môže skrývať obrovský potenciál. Potenciál, ktorý si vyžaduje najmä príležitosť pre rozvoj.Na záver projektu zorganizujeme kultúrne podujatie pod názvom AMEN SAVORE s vystúpením detí, ktoré bude určené pre odbornú verejnosť.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na začiatku by sme jednoznačne radi zapojili do projektu rodičov samotných detí. Rodič by mal byť našim plnohodnotným partnerom spoločne s ktorým sa bude snažiť motivovať a podporovať dieťa na jeho ceste. Ďalej by sme určite zapojili spomínaných profesionálnych lektorov a samozrejme i dobrovoľníkov. Ďalšími oslovenými by boli taktiež médiá, najmä lokálne médiá. Noviny, časopisy, lokálne tv vysielanie, sociálne siete (fb).

 

 

 


Rozpočet - 5 300 eur Hodnotenie členov DF - 90/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram