Altánok pre výchovno-vzdelávacie a tvorivé aktivity

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Anna Hamran Podstrelená

 

Názov projektu: Altánok pre výchovno-vzdelávacie a tvorivé aktivity

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: areál Materskej školy v Bielom Kostole

 

Stručná anotácia projektu: Altánok bude slúžiť na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti v škôlke, zároveň aj pre tvorivé aktivity, ktoré budú prístupné pre širokú verejnosť v obci.

Výchovno vzdelávacie aktivity vo vonkajšom prostredí budú prispievať k lepšiemu vzťahu k prírode a kontaktu s ňou.

Prispeje:
- k lepšej tvorivosti detí v prírode,
- k zveľadeniu areálu Materskej školy,
- k spájaniu komunít viacerých vekových skupín,
- k zachovaniu tradičných zvykov
- k výchovno-vzdelávacej činnosti na čerstvom vzduchu

 

Popíšte svoj projekt: Cieľ je vytvoriť priestor v areáli MŠ, ktorý búde slúžiť pre výchovno-vzdelávacie aktivity, tvorivé aktivity na ktoré bude pozvaná aj široká verejnosť. V altánku budú realizované sezónne aktivity (napr. ukážka pletenia veľkonočných šibákov obyvateľom obce, výroba levanduľových vrecúšok zo záhradky MŠ, zdobenie a vyrezávanie tekvíc).

Vzájomne nás spája a motivuje zveľadenie životného prostredia, vytváranie lepších podmienok pre deti a spojenie jednotlivých komunít v obci.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dobrovoľníci a rodičia detí budú pozvaní na brigádu spojenú s prípravou plochy pod altánok, obyvatelia budú pozvaní na prezentáciu jednotlivých činnosti, široká verejnosť bude pozvaná na konkrétnu akciu, čo prispeje k utuženiu vzťahov. Verejnosť bude informovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu, poslaním sms správ prostredníctvom obce, facebook obce, web MŠ, nástenka v MŠ.

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 73/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram