Aj separovaním môžete pomáhať liečiť!

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Templars Slovakia

 

Názov projektu: Aj separovaním môžete pomáhať liečiť!

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Štyri základné školy - Galanta

 

Stručná anotácia projektu: Osadením zberných kontajnerov v tvare srdca a plechovky v areáli škôl,chceme vytvoriť priestor na zber druhotných surovín (plastové vrchnáky,plechovky) pre žiakov, čím okrem zvyšovania povedomia o ochrane životného prostredia a dôležitosti separovania ich budeme zároveň viesť k solidárnosti deťom so zdravotným znevýhodnením, ktoré to potrebujú.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavný cieľ projektu: ochrana životného prostredia separovaním.
Čiastkový cieľ: rozvoj solidarity a empatie.
Vnímaním problémov, s ktorými sa v dennodennom živote stretávame (znečisťovanie vodných tokov, riek, svojho okolia) sme dospeli k presvedčeniu, že na to, aby si deti uvedomili dôsledky je potrebné im vytvoriť aj priestor na separovanie.Chceme, aby separovaný materiál neskončil na zberných dvoroch, ale aby vnímali možnosť jeho využitia buď v recyklácii, alebo v inom využití. Motiváciou je aj finančný prínos, ktorý možno použiť ako sme spomenuli aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. OZ Templars Slovakia sa pravidelne podieľa na charitatívnej činnosti a finančnej podpore pre deti, ktoré do potrebujú a práve osadením zberného kontajnera v tvare srdca na ihrisku Zornička v Galante sme zistili, že široká verejnosť aj deti majú o tento druh separácie záujem. Preto sme sa rozhodli rozšíriť separáciu aj na plechovky v priestoroch škôl. Aby sme vzbudili záujem o spoluúčasť a pochopenie významu zabezpečíme motivačnú prednášku s firmou ADA WASTE a zároveň pripravíme stretnutie, na ktorom rodičia porozprávajú o tom, aký má táto aktivita pre ich dieťa význam.To tejto separácie vnesieme aj prvky súťaženia a vyhodnotenia najaktívnejšej základnej školy.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie komunity: pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia a žiaci, dobrovoľníci. Templars Slovakia pravidelne informuje o svojich aktivitách na svojej fb stránke, propagáciu robíme aj na akciách a podujatiach, využívame dobrú spoluprácu s regionálnymi televíziami a samozrejme využívame aj letákovú formu.

 


Rozpočet - 3 000 eur Hodnotenie členov DF - 86/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram