Aby aj jeseň života bola zmysluplná

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Domus, n.o.

 

Názov projektu: Aby aj jeseň života bola zmysluplná

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Denný stacionár Astra Jahodná

 

Stručná anotácia projektu: Naše babičky a dedkovia už svoje pre nás urobili, teraz je rad na nás! Vytvorte spolu s nami dôstojné a láskyplné prostredie pre našich a aj vašich seniorov. Podporte našu snahu zabezpečiť plnohodnotnú a pokojnú starobu v harmonickom prostredí ich "škôlky", v ktorom starí, ale aj chorí ľudia budú tráviť čas s potešením a radosťou a tak sa im zachová ich duševné a telesné zdravie.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zapojenie rodinných príslušníkov a priateľov klientov DS, ako aj miestnych organizácií a širšej verejnosti do života Denného stacionára a to, ich pomocou pri vytváraní lepšieho prostredia týchto ľudí (dobrovoľnícka, brigádnická práca pri realizácii projektu), ale aj pri spoločnom využití skvalitneného priestoru pri voľnočasových aktivitách v oblasti kultúry, umenia, ako aj stretnutí a prednášok o zdravom životnom štýle, ekológii, finančnej gramotnosti a iných tematických oblastiach v rámci edukácie seniorov.

Našim zámerom je upraviť priestory sociálneho zariadenia tak, aby sa mohli využiť aj ako miesto pre medzigeneračné stretnutia (Budova DS sa nachádza v bezprostrednom susedstve materskej škôlky-v areály MŠ a to nám umožňuje blízky kontakt s deťmi). Aktivity potrebné k realizácii projektu: REVITALIZÁCIA TERASY - 1./umiestnenie pergoly s prekrytím s UV ochranou (vytvorenie možnosti ochrany pred vrtochmi počasia), 2./úprava povrchu terasy (vytvorenie estetického a bezpečného priestoru aj pre horšie mobilných klientov a deti), 3./umiestnenie vyvýšených záhonov (vytvorenie priestoru pre pracovnú terapiu formou záhradkárčenia s prihliadaním na životné prostredie). ZABUDOVANIE ATYPICKÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ - oddelenie priestoru vytvoreného pre oddych klientov od hlavnej miestnosti (tým umožníme širšie využitie hlavnej miestnosti pri edukačných činnostiach a vyššie uvedených spoločných voľnočasových aktivitách).

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie rodinných príslušníkov a priateľov klientov DS, ako aj miestnych organizácií a širšej verejnosti .

 

 

 


Rozpočet - 5 500 eur Hodnotenie členov DF - 89/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram