ÚDOLIE RUŽÍ - Vallis Rosarum - Rosenthal

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Iveta Galanská

 

Názov projektu: ÚDOLIE RUŽÍ - Vallis Rosarum - Rosenthal

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Obec Ružindol leží na území Trnavskej pahorkatiny v západnej časti Podunajskej nížiny 10 km od mesta Trnava.
Projekt ÚDOLIE RUŽÍ bude realizovaný v rámci vybraných lokalít obce, na miestach, ktoré sú súčasťou kultúrno spoločenského života, niektoré majú historický význam a vďaka výsadbe sa zvýrazní ich viditeľnosť.

 

Stručná anotácia projektu: Poloha obce Ružindol dala podnet k vzniku jej poetického pomenovania Rosenthal – Vallis Rossarum – Dolina Ruží. Vďaka projektu ÚDOLIE RUŽÍ, by sme chceli, aby obec viac rozkvitla, bola príjemným miestom na prechádzky obyvateľov a tešila návštevníkov tradičných podujatí, ktoré sa v obci konajú. Viac rozkvitnutých kvetov bude tiež veľkým prínosom pre užitočný hmyz, motýle a ohrozené včely.

 

Popíšte svoj projekt: Z rozprávania starších obyvateľov počúvame, že v minulosti na uliciach obce bolo veľa rozkvitnutých záhonov ruží, ktoré pod vplyvom doby boli likvidované. Chceli by sme, aby sa obec opäť rozžiarila a bola naozaj príjemným miestom na život. Projektom ÚDOLIE RUŽÍ chceme spojiť komunitu nadšencov, ktorým nie je ľahostajné miesto kde žijú. Plánujeme zapojiť všetky vekové generácie a ukázať si tak navzájom, že je dôležité budovať spoločenstvo v obci, ktoré spoločne môže prispieť k zveľaďovaniu prostredia.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
cca 700 vysadených rastlín (ruže, trvalky, ...) - výsadba sa bude realizovať podľa vypracovanej vizualizácie
6 ks stromov

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie projektu zapojíme priateľov, obyvateľov obce - vrátane všetkých združení, ktoré sú v obci činné. Na propagáciu projektu využijeme facebook, instagram, webovú stránku obce. Printové médiá ako sú letáky, plagáty, vyhlásenie akcie v miestnom rozhlase.

 


Rozpočet - 5 700 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram