kRAJské FČELY

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ FČELA

 

Názov projektu: kRAJské FČELY

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Záhrada múzea v Trnave alebo areál SŠ poľnohospodárskej v Trnave alebo záhrada knižnice v Trnave (lokalitu upresníme po dohode s Úradom TTSK).

 

Stručná anotácia projektu: Spoznajte fascinujúci život včiel zblízka. Prvá edukačná včelnica v trnavskej župe kRAJské FČELY umožní žiakom škôl a verejnosti zažiť, aké je to byť aspoň chvíľu skutočným včelárom. Návštevníci budú mať príležitosť nazrieť do úľa a sledovať dianie v úli bez toho, aby sa museli obávať uštipnutia a zistiť viac o živote tohto pre človeka a prírodu dôležitého opeľovača.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavnou víziou projektu kRAJské FČELY je zdravá a udržateľná krajina prirodzene opeľovaná opeľovačmi, z ktorej získavame zdravé potraviny a produkty. Toto je možné dosiahnuť jedine vzdelávaním najmladšej generácie v materských a základných školách a širokej verejnosti.

 

Zámerom projektu kRAJské FČELY je vybudovať edukačnú včelnicu a pomocou nej vzdelávať o včelách, o ich význame pre krajinu medzi všetkými generáciami. Vytvárať priateľstvo medzi včelou a človekom, učiť prekonávať strach z neznámeho, či vážiť si prácu včelára.

Včelárstvo nie je len o mede. Včelárenie má oveľa väčší význam, je o celej krajine, o opeľovaní, ktoré nám zabezpečuje potravu pre človeka a zvieratá. Cieľom je vytvoriť environmentálne zážitkové centrum, kde sa žiaci a široká verejnosť dozvedia o význame opeľovania a včelárstva zážitkovou a hravou formou.

 

Albert Einstein povedal: „Ak vymrú včely, ľudstvu zostávajú 4 roky života.“
Na tomto výroku je kus pravdy je a oprávnene vzbudzuje pozornosť aj obavy. Včely väčšina z nás vníma hlavne ako producentky medu. Význam včiel však nespočíva iba v jeho produkcii. Včely sú totiž najvýkonnejšími opeľovačmi a tým kľúčovým prvkom v potravinovom systéme. Bez opeľovania by sa z našich fariem, obchodov a tržníc vytratili napr. jablká, hrušky, čerešne, broskyne, egreše, ríbezle, ale aj káva alebo čokoláda.

 

Z včiel sa stáva ohrozený druh. Fakty týkajúce sa ich úbytku sú nevyvrátiteľné. Vedecké štúdie jedna za druhou hovoria o tom, že sa výrazne znížil stav chovaných včiel medonosných. V Európe klesol v období rokov 2000 až 2018 o štvrtinu.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
V pilotnom ročníku projektu chceme do vzdelávania zapojiť 10 škôl a škôlok z trnavského kraja.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie projektu bude zapojených 11 ľudí. 3 členovia občianskeho združenia FČELA, 4 rodinní príslušníci, 4 včelári/odborníci.

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram