Bašta umenia

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Necestouka

 

Názov projektu: Bašta umenia

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Vinotéka Galéria, Južná Bašta Smolenického zámku, Zámocká 1/18, 919 04 Smolenice, Slovensko

 

Stručná anotácia projektu: Naším zámerom je vytvoriť rotačnú galériu v Bašte Smolenického zámku, ktorá bude každé 4 mesiace vystavovať diela miestnych umelcov. Každú výstavu otvorí Festival kreativity v prírode. Návštevníci všetkých vekových skupín tak na workshopoch spoznajú výtvarné techniky, fotografiu, arteterapiu, pohybové umenie a naučia sa ako uviesť svoje nápady na zlepšenie fungovania svojho okolia to reality.

 

Popíšte svoj projekt: Naším zámerom je vytvoriť priestor na vystavovanie diel mladých potenciálnych umelcov z regiónu a zo Slovenska, a tým i kultúrny priestor pre obyvateľov regiónu a jeho návštevníkov. Uvedenie (vernisáž) každého umelca bude sprevádzať Festival kreativity v prírode, na ktorom si budú mať účastníci možnosť na vlastnej koži pod vedením odborníkov vyskúšať techniky výtvarného, audiovizuálneho, tradičného ale i súčasného tanečného, hudobného umenia a dizajnu. Súčasťou festivalu budú i kreatívne dielne pre deti vedené seniormi a koncert miestnych mladých virtuózov.

 

Hlavnou témou festivalu je krása, krása v nás, v prírode, rešpekt voči prírode a nášmu okoliu. Jedným z našich hlavných zámerov je motivovať ľudí chrániť prírodu a prispievať k zlepšovaniu svojho okolia, v ktorom žijú, preto na festivale budeme organizovať semináre na témy: zero waste, cirkulárna ekonómia, zodpovedné cestovanie, umenie z odpadu, kontaktne tance/pohybová terapia, maľovanie ustami/nohami/rukam /poslepiačky (za pomoci umelca/kyne so znevýhodnením) a permakultúra. Súčasťou festivalu ale i celej výstavy bude “stánok nápadov”, kde budeme s podporou obecného úradu zbierať podnety od miestnych ale i návštevníkov na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme. Počas každého festivalu symbolicky zasadíme 1 stromček. Tešíme sa na Vás!

 

Festival budeme za podpory participatívneho rozpočtu organizovať 2x: v júli a v októbri. Udržateľnosť festivalu po skončení podpory by sme chceli zabezpečiť prostredníctvom dobrovoľných príspevkov návštevníkov, tak aby sme ho v budúcnosti mohli organizovať 3x za rok. Očakávaný počet účastníkov festivalu: 50-300. Očakávaný počet umelcov, ktorí budú vystavovať svoje diela: 4 (01.06.2019 –24.11.2019). Očakávaný počet odborníkov – vedúcich seminárov: 10 na jedno otvorenie výstavy - festival (20 spolu).

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Počet účastníkov festivalu: 50-300*2 = 100-600
Počet vystavujúcich umelcov za polrok: 4
Počet seminárov na tému umenie, kutlúra, ochrana životného prostredia a udržateľný rozvoj: 10*2=20
Počet vysadených stromčekov: 2 za rok

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
počet zapojených dobrovoľníkov: 10
počet zapojených dobrovoľníkov EVS: 3
zapojené organizácie: Obecný úrad Smolenice, občianske združenia v Smoleniciach a okolí, Vinotéka Galéria, neziskové organizácie podporujúce rozvoj (Mladiinfo, etc), umelecké školy, univerzity
Miestni obyvatelia: ako účastníci festivalu ale i ako veľvyslanci zmeny: možnosť prebrania nových nápadov priamo s organizačným tímom a starostom obce
Komunikácia: facebook: footour (570 followers), miestne rádio, TV, RTVS rubriky, web, miestny rozhlas, kam do mesta, city life, Trnavska samospráva, okolie
Komunikácia. osobne: školy, občianske združenia, inštitúcice...

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 96/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram